De bouw van een groot recreatiepark in Vlietland kan nog voorkomen worden.

Belanghebbenden doen alsof verzet zinloos is, maar de politieke partijen in Leidschendam-Voorburg kunnen zich nog gewoon uitspreken tegen de aanleg van dit recreatiepark. Dan blijft het gebied open en groen en ontstaat er ruimte en tijd om betere plannen voor Vlietland te maken. Dit meldt GroenLinks Voorschoten

Afgelopen vrijdag werd de petitie van het Burgerinitiatief Vlietland aangeboden aan wethouder Bremer van Leidschendam-Voorburg. Met de petitie spreken ruim 17 duizend inwoners uit de omgeving van Vlietland zich uit tegen de bouw van 222 recreatiewoningen in het gebied. Bij het aanbieden van deze petitie werd opnieuw duidelijk dat een groot aantal politieke partijen in Voorschoten en Leiden zich verzetten tegen de plannen voor de bouw. Ook het college van Leiden heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het recreatiepark. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Als de lokale politiek daar luistert en het bestemmingsplan bevriest, kan het groen in Vlietland behouden blijven.

Naast GroenLinks Voorschoten heeft ook de fractie van de SP in Leidschendam-Voorburg zich onderhand uitgesproken tegen de bouw van het recreatiepark. Goed nieuws, maar er zijn meer partijen nodig om de bouw te voorkomen. Komende vrijdag 23 september overleggen de raden van Voorschoten en Leiden met de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Ook in die vergadering zullen wij proberen om de fracties daar te overtuigen om niet akkoord te gaan met de komst van het recreatiepark. Het duidelijke geluid van het Burgerinitiatief Vlietland en de overweldigende steun voor de petitie vanuit de hele regio is daarbij van grote waarde.

Voor GroenLinks Voorschoten gaan waarden als duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit boven het economisch belang van een kleine groep mensen. Overal in Nederland lopen we tegen grenzen aan. De bouw van een recreatiepark heeft forse gevolgen door de stikstofuitstoot, het verlies van openbaar groen van leef- en recreatieruimte. Dat kan toch niet meer bespreekbaar zijn? Dit is een plan uit het verleden, dat niet meer past in deze tijd. Economische ontwikkeling is belangrijk, maar het mag en hoeft niet op deze manier ten koste gaan van inwoners en onze groene omgeving. Voor ons is de keuze voor een open en groen Vlietland dan ook een principiële.

We spraken er in Midvliet Actueel over met Bianca Bremer, wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het plan voor recreatiewoningen in Vlietland is een plan waar niet alleen de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, maar ook de gemeenteraden van Voorschoten en Leiden nauw bij betrokken zijn. Burgerraadslid Ad de Graaf van de gemeente Voorschoten deelt zijn mening over het plan.