Hebben de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg armoedebeleid?

Hoe ervaren de inwoners de uitvoering ervan? En hoe kunnen de gemeenteraden het armoedebeleid sturen?

Dit zijn enkele vragen van een nieuw onderzoek van de Rekenkamercommissie. De resultaten ervan worden in het voorjaar van 2023 gepubliceerd.

Het adviesbureau Purpose voert het onderzoek uit. Het moet inzicht geven in het armoedebeleid van de gemeenten en hoe het wordt uitgevoerd.

De onderzoekers praten met inwoners, gemeenteambtenaren, hulpverleners en wethouders. Ook worden de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht van het armoedebeleid en de uitvoering ervan in de vier gemeenten.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. Zij voeren wettelijke verplichtingen op dit gebied uit, zoals schuldhulpverlening en bijstandsverstrekking.
Daarnaast ontwikkelen gemeenten zelf initiatieven op het gebied van inkomensondersteuning en participatiebevordering.

Het onderzoeksonderwerp valt onder het thema 'sociaal domein'; één van de vier leidende thema's uit het Onderzoeksplan 2021-2022 van de Rekenkamercommissie.

De gemeenteraden zijn met een brief geïnformeerd over de start van het onderzoek.