De AWP pleitte ervoor om een deel van het budget voor de organisatie en publiciteit vanuit Delfland rond de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 te laten doen door de politieke partijen zelf.

Waar het om gaat is om beter bij de kiezer in beeld te komen en om de toch al zwaar belaste organisatie van Delfland werk uit handen te nemen. Een sympathiek voorstel en daarom des te teleurstellender dat de landelijke partijen tegen stemden.

De waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden, op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen: 15 maart 2023. De opkomst in 2019 was 48%, deels omdat de kiezers niet weten wat er te kiezen is. Daarom diende de AWP-Delfland in de Verenigde Vergadering van juni 2022 een initiatiefvoorstel in genaamd ‘Beter bij de kiezer in beeld’.

De essentie van het voorstel is dat Delfland rond de verkiezingen al zo (over)belast is met de organisatie en de publiciteit rondom de verkiezingen dat er te weinig menskracht over is om de burgers ook nog eens goed voor te lichten.

Geen geld voor politieke partijen
Twee vliegen in één klap: partijen in het waterschap krijgen geen enkele ondersteuning van het Rijk (anders dan landelijke partijen in de Tweede en Eerste Kamer) en het Delfland krijgt gerichte publiciteit.

De politieke partijen die mee doen met de verkiezingen kunnen die menskracht wel mobiliseren, maar hebben onvoldoende geld. Het voorstel is om per partij € 5.000,= beschikbaar te stellen voor campagne en voorlichting over het waterschap Delfland, om de betrokkenheid van de kiezer te vergroten.

Voor Delfland met 8 partijen zou het gaan om € 40.000, precies 2% van het totale budget voor het organiseren van de verkiezingen en de publiciteit van € 2 mln. in 2019.

De totale kosten blijven gelijk omdat Delfland dit bedrag aan voorlichtingskosten bespaard. De partijen kunnen met het zelfde geld veel meer doen omdat bijv. personele inzet niet gedeclareerd mogen worden.

De AWP voelt zich gesteund door externe partijen als Natuurmonumenten om de kiezer helderheid te verschaffen over haar groene standpunten. De AWP is een groene partij met een blauw randje en dat willen we graag uitdragen!

Bij de stemming in de VV bleken helaas de landelijke partijen als CDA, VVD, CU/SGP en de geborgde zetels – met uitzondering van Natuurterreinen – samen de meerderheid te hebben om dit sympathieke voorstel tegen te houden.

Ko Heijboer van de AWP vond de landelijke partijen een beetje hypocriet. Want de landelijke partijen in de Tweede Kamer kennen zichzelf jaarlijks ruim € 25 miljoen gemeenschapsgeld toe om zich richting de kiezers te profileren! En daar maken CDA, VVD en CU/SGP dankbaar gebruik van.

Bij dit voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen landelijke of plaatselijke partijen; ook partijen die landelijk al miljoenen krijgen zouden aanspraak kunnen maken op de € 5000,-. Een sympathiek voorstel, en daarom des te teleurstellender dat de tegenstemmers geen inhoudelijke argumenten aanvoerden voor hun tegenstem.

Ko Heijboer                                                                                             Ko Heijboer, AWP Delfland