De transitie naar duurzame en betaalbare energie is een ingrijpende verandering in het leven van onze inwoners.

Een goede manier waarop de energietransitie gerealiseerd kan worden is met lokale energiecoöperaties. Dankzij een motie van D66 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gaat de provincie aan de slag om een plan te maken voor verdere ondersteuning van deze coöperaties. En dat is hard nodig.

“Lokale energiecoöperaties zijn er om lokaal duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld windmolens. Door lokaal eigenaarschap vloeit een deel van de opbrengsten direct terug naar de inwoners” zegt Jeroen Heuvelink, Statenlid namens D66 in Zuid-Holland. Deze vorm van energieopwekking is belangrijk, omdat hiermee het draagvlak voor de energietransitie vergroot kan worden. Deelnemers van de coöperatie kunnen namelijk niet alleen direct profiteren van duurzame stroom en een lagere energierekening, maar ontvangen ook een deel van de winst die het project oplevert.

De energiecoöperaties lopen wel tegen een probleem aan. “De opstartkosten voor een energiecoöperatie zijn vaak erg hoog; er moet onderzoek plaatsvinden naar een mogelijke locatie voor een windmolen en je hebt juridische kosten. De provincie kan hierin een belangrijke rol spelen, door te helpen bij de financiering. Die financiering is gestopt.” Zegt Jeroen Heuvelink. De subsidieregeling is afgelopen. Veel te vroeg volgens de D66’er. Heuvelink heeft een motie laten aannemen waarmee een nieuw plan wordt gemaakt om deze lokale initiatieven te steunen. Op deze manier kunnen we blijven we werken aan de energietransitie.

Foto boven dit bericht: windmolens (foto: Peter Beukema)
Foto hieronder: Jeroen Mooijman (D66 Zuid-Holland)

D66 ZuidHolland JeroenMooijman