De Wassenaarse VVD stapt uit de coalitie. Wethouder Caroline Klaver heeft per direct haar ontslag ingediend bij burgemeester De Lange. Dit meldt de VVD Wassenaar op haar Facebook-pagina.

De VVD heeft er niet langer vertrouwen in dat het coalitieakkoord in gezamenlijkheid kan worden uitgevoerd.
Met een verhoging van 20% van de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2023 kon de VVD niet instemmen. Wat de Wassenaarse VVD betreft moet deze verhoging gefaseerd worden ingevoerd. Waar het gaat om belastinggeld dat door de inwoners moet worden opgebracht, blijft de VVD kritisch.