Woensdag 15 maart hebben de inwoners van Zuid-Holland hun stem uitgebracht. Daaruit kwam de BBB Zuid-Holland als grootste naar voren.

Zaterdag 18 maart heeft BBB Zuid-Holland alle gekozen fracties in de nieuw te benoemen Provinciale Staten van Zuid-Holland, uitgenodigd voor een eerste kennismaking en duiding van de verkiezingsuitslag.

Aan het einde van de vergadering heeft de BBB Zuid-Holland voorgesteld om dhr. F. (Fred) Teeven, onder andere oud-staatssecretaris van justitie, als verkenner aan de slag te laten gaan.

Dhr. Teeven gaat als verkenner onderzoeken of er voldoende basis is om een coalitie samen te stellen die op genoeg steun kan rekenen in de nieuw te benoemen Provinciale Staten van Zuid-Holland.