Helpt een slimme afvalbak zwerfvuil te voorkomen? Kunnen innovatieve zonnepanelen meer duurzame energie opwekken?

Helpt een digitaal zwemwaterbord bij een veilige dag in zee? Hoe ondersteunt een digitale kaart de gemeente en de politie op drukke dagen? Wie hierover meer wil weten, is dit weekend (3 en 4 juni) van harte welkom op de boulevard van Scheveningen. Dan organiseert de gemeente Den Haag Smart@Sea, het jaarlijkse festival over de slimme stad.

Living Lab Scheveningen
In het Living Lab Scheveningen ontwikkelt en test de gemeente slimme digitale innovaties die bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Zo kan de gemeente samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven kennismaken met de kansen en risico’s bij het gebruik van nieuwe technologie. In het Living Lab wordt slimme technologie toegepast in de straat, lichtmasten en afvalbakken.
Wethouder Kavita Parbhudayal (onder meer Smart City): “Tijdens het festival Smart@Sea is iedereen van harte uitgenodigd om dit weekend op de boulevard een kleine toekomstreis te komen maken. Dit is leuk én leerzaam. Voor henzelf, maar ook voor ons als gemeente. We komen zo ook met inwoners in gesprek om te horen wat zij van nieuwe technologie vinden. Zo werken we samen aan de slimme stad. Daarbij is technologie geen doel op zich, maar een middel om ons dagelijks leven te veraangenamen”.

Innovaties
Voorbeelden van digitale innovaties die in het Living Lab Scheveningen worden ontwikkeld:
- het slimme energienet: een energiesysteem dat energie lokaal duurzaam opwekt en lokaal slim verdeelt. Daarmee hoeft ongebruikte energie niet terug het elektriciteitsnet op. Dit kan een oplossing zijn voor de energietransitie. Voor dit project werkt de gemeente samen met netbeheerder Stedin; 
- de Crowd Safety Manager: een digitale kaart die met anonieme databronnen drukte laat zien en drukte voorspelt. Dit helpt de gemeente en de politie om drukte op Scheveningen in goede banen te leiden. Voor deze proef werkt de gemeente samen met de politie; 
- de Slimme Afvalbak: een afvalbak die op zonne-energie werkt en het afval samenperst. Ook heeft de bak sensoren die de gemeente laat weten wanneer de bak moet worden geleegd. Deze zomer moet uitwijzen of de slimme afvalbak zwerfafval vermindert.

Programma
Op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni tussen 11 en 15 uur is het Living Lab voor iedereen te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. In en om het Infopunt Scheveningen (naast de Pier) kom je verschillende innovaties tegen. Professionals geven een toelichting.
De gemeente organiseert Smart@Sea samen met de provincie Zuid-Holland van 31 mei tot en met 4 juni. In het programma komen ook belangrijke thema's zoals privacy, ethiek en rechten aan bod. Kijk voor meer informatie op www.smartcity.denhaag.nl

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Den Haag.
Foto boven dit bericht: recent geplaatst op Scheveningen: slimme afvalbakken. Ze werken op zonne-energie en persen het afval samen. Het gaat vooralsnog om een proef (foto: Jurriaan Brobbel].