Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Binnenvaartschepen met een chemische lading moeten vaak ontgassen voor ze een nieuwe lading kunnen vervoeren. Daarbij komen giftige stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en natuur. De provincie Zuid-Holland heeft strenge regels voor ontgassen, maar er wordt nauwelijks op gecontroleerd. GroenLinks, VVD, PvdD, 50Plus, PvdA, CDA, SP, D66 en DENK vragen nu om actie.

Bedrijven met een bepaald energieverbruik zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Hoe wordt deze verplichting gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? En hoe geven de gemeenteraden hier sturing aan? Dat onderzoekt adviesbureau Adromi in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV. Begin 2020 worden de bevindingen en aanbevelingen aangeboden.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat een kind een veilig thuis heeft en dat een kind zichzelf kan zijn. Helaas is dit voor tienduizenden kinderen in Nederland niet zo. Voor deze kinderen is een nieuw thuis –al dan niet tijdelijk- van levensbelang. Om het belangrijke werk van pleeggezinnen, pleegzorgmedewerkers en jeugdbeschermers in de schijnwerpers te zetten, is het van 28 oktober t/m 3 november ‘Week van de Pleegzorg’ bij Omroep West. Hierin staat de indrukwekkende documentaire ‘Hijltje’ centraal.

De Rijksoverheid wil het gebied achter het Internationaal Strafhof herontwikkelen. De sportvelden moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Het gebied ligt pal naast het beschermd natuurgebied Meijendel & Berkheide. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 zijn tegen bouwen in het groen en willen de nieuwbouw daarom voorkomen.

Provincies gaan deze week met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan tafel voor eenduidige regelgeving rond stikstof. De huidige beleidsregels worden vooralsnog gehandhaafd en in mei 2020 geëvalueerd. Zuid-Holland heeft in gesprek met de boeren vandaag hen uitgenodigd en zal ook andere sectoren uitnodigen om hierover het gesprek verder te voeren.

In de studio van Midvliet op de Damlaan in Leidschendam werd zaterdagmiddag 12 oktober de foto expositie van Henk Knoester geopend. Deze keer niet met foto’s van zijn liefhebberij bruggen en infrastructuur objecten, maar met bekende afbeeldingen uit de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Reinier de Graaf, het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis gaan stoppen met het meegeven van papieren recepten. In de toekomst gaat een eRecept rechtstreeks digitaal naar de apotheek. Ingrid Wolf, de nieuwe bestuursvoorzitter van HMC, heeft daarvoor deze week met apothekersvereniging EFDH een convenant getekend, zo meldt het ziekenhuis op haar website. Dit staat te lezen op de website Skipr.