Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Het CDA-fractie van Leidschendam-Voorburg wil dat het College van Burgemeester en Wethouders de lokale doorstroming in Leidschendam nog eens goed onder de loep neemt. De fractie stelt dit in een persverklaring naar aanleiding van een meedenkbijeenkomst op 30 januari waarin de gemeente ontwikkelingen schetste op gebied van verkeersveiligheid, parkeren en de bereikbaarheid van het Damcentrum.

Gezien alle ontwikkelingen die gaande zijn - ook rond The Mall of the Netherlands en de aanpassing van de N14 - zinspeelt het CDA op de noodzaak van een extra oeververbinding.


Blij met betrokkenheid
"De betrokkenheid van de bewoners van het Damcentrum en directe omgeving laat 
zien hoe zeer de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied bij iedereen leeft," zo stelt de fractie. CDA-fractievoorzitter Fred Duijn is blij met de inbreng van burgers uit het Damcentrum:
Mooi om te horen, zoveel betrokkenheid bij het Damcentrum. De goede opkomst op de meedenkbijeenkomst toont dat aan. Het laat zien hoe inwoners participeren en meedenken en daarvoor zelf met ideeën komen. Met die inbreng van inwoners kunnen gedragen plannen op tafel komen.
Nieuwe ontwikkelingen
Volgens het CDA wordt de gemeente voor nieuwe uitdagingen gesteld, en dient het College met een open blik te kijken hoe deze aan te pakken. Dat er in 2016 uitgebreid extern onderzoek in diverse delen is verricht, is voor de fractie geen beletsel om nog eens naar de zaak te kijken. "De 
Mall opent in 2020, de N14 gaat op de schop, het aantalwoningen stijgt. Met elkaar willen we op alle manieren blijven bewegen. Dit houdt in dat we vooruit kijken en niet vasthouden aan een rapport uit 2016." Want, zo stelt de fractie: "Ontwikkelingen gaan door en vragen om nieuwe antwoorden."

Toch extra Vlietbrug?
Het CDA wil af van sluipverkeer en meer aandachvoor geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Voor het CDA past daar ook de mogelijkheid van een extra oeververbinding in,” laat fractievoorzitter Fred Duijn weten: 
“Alle ontwikkelingen sterken het CDA in de overtuiging dat het College heel goed en met een open vizier moet kijken naar de lokale doorstroming waaronder dus ook de mogelijkheid van een extra brug over de Vliet. Wat het CDA betreft wordt dit snel in kaart gebracht.”