Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg

De lokale CDA-fractie heeft zaterdag 2 februari enkele kandidaten voor de provinciale en waterschapsverkiezingen in Voorburg rondgeleid. Zo bracht de groep CDA'ers een bezoek aan het nieuw aangelegde Waterspoorpark. Periodes van droogte en extreme neerslag zorgen ervoor dat extra opvang van water nodig is.


In de stad wordt ruimte schaarser, ook door nieuwbouw. Het CDA vindt het Waterspoorpark een goed voorbeeld van hoe nut en noodzaak samen gaan: er is meer groen en meer waterberging. Het CDA wil in de regio ook in de komende periode voldoende ruimte voor water in combinatie met meer groen. Zo kan volgens de partij staat een veilige en prettige woonomgeving worden gewaarborgd.

Extra waterberging
In sommige bestaande oude wijken is weinig ruimte voor water. Bij hevige regenbuien zorgt dit voor wateroverlast en in droge perioden voor hittestress. In Voorburg-Noord heeft waterschap Delfland samen met de gemeente extra waterberging gerealiseerd.

Maarten Jansen, kandidaat voor het Hoogheemraadschap Delfland en oud-raadslid zegt hierover: “Dit was hoognodig, ook omdat het spoor daar een natuurlijke barrière vormt. Zonder maatregelen dreigden straten onder te lopen. Het is knap dat met de beperkte ruimte dit toch zo goed is gelukt. Door het nieuwe Waterspoorpark in te richten met wandel- en fietspaden en een uitzichttoren is de omgeving groener en aantrekkelijker geworden.”

Voor succes in dit soort projecten is een goede samenwerking tussen verschillende overheden essentieel. Fred Duijn, fractievoorzitter in de gemeenteraad: “Vroegtijdig overleg over wat moet en wat kan, helpt om elkaar te verstaan. We zijn als CDA ook best kritisch als het gaat om de kosten en opbrengsten.”

Samenwerking bestuurslagen
Monique de Veld, kandidaat voor de Provinciale Staten, onderschrijft het belang van samenwerking met het Hoogheemraadschap en andere bestuurslagen. “We zullen de komende jaren bijvoorbeeld nauwlettend de gevolgen van bodemdaling moeten onderzoeken. Functionerende riolen lijken een vanzelfsprekendheid, maar ze zijn kwetsbaar voor bodemdaling en zonder tijdig onderhoud lopen straten ook onder.”

De kandidaten lieten zich tevens informeren over andere belangrijke regionale uitdagingen, zoals de toenemende verkeersintensiteit als gevolg van onder andere the Mall of the Netherlands en woonprojecten. Monique de Veld: “Als CDA zetten we in op alle vormen van vervoer. Het zijn logische gedachten een extra brug over de Vliet te realiseren en het tracé van de voormalige tramlijn 10 door Voorburg-West te herstellen en door te trekken naar de Haagse Binckhorst.”

Het CDA Delfland wil inzetten op meer ruimte voor water en groen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en een betere leefomgeving te realiseren. Het CDA Zuid-Holland wil het gebruik van ruimte en water beter met elkaar verbinden. Niet alleen ter bescherming tegen het water, maar door kansen te pakken die het water biedt. Natuur, energie, vervoer, recreatie, bedrijvigheid of land- en tuinbouw effectief verbinden creëert mogelijkheden, vindt de partij.

Wedstrijd de Groenste tuin van 
Leidschendam-Voorburg
Het CDA Delfland wil groen in de wijken stimuleren en looft een groen tuinpakket ter waarde van 25 euro uit voor de groenste tuin in de gemeente. 
Heeft u de groenste tuin of weet u iemand die er zeker voor in aanmerkingen komt? Stuur dan voor 1 maart uw gegevens, met een foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 4 maart wordt de winnaar op de facebook-pagina van het CDA Delfland bekend gemaakt. 

CDA Waterschap
Maarten Jansen (CDA-kandidaat Waterschap Delfland), Fred Duijn (Fractievoorzitter CDA Leidschendam-Voorburg), Monique de Veld, CDA-kandidaat Provinciale Staten ZH)