Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Donderdagochtend 7 maart bracht wethouder Juliette Bouw een werkbezoek aan de Waterlelie in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. In deze multifunctionele accommodatie zijn verschillende maatschappelijke functies gehuisvest. ‘Hoofdbewoners’ zijn basisschool de Springplank en de kinderopvang van Vlietkinderen.

De directeur van de Springplank, Caja Schuijt, ontving de wethouder en gaf haar een uitgebreide rondleiding door de school. Basisschool de Springplank biedt onderwijs van hoge kwaliteit, zo blijkt ook uit het laatste inspectierapport.

Schuit vertelt de wethouder:
Op onze school willen we dat ieder kind gezien wordt. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen interesses, talenten en behoeftes. Daarom zorgen we dat kinderen zich steeds verder ontwikkelen tot evenwichtige, sociaal vaardige kinderen. We doen dit in een veilige omgeving waar ook ruimte is voor spel en plezier.De rust, orde en de kleinere groepen (maximaal 25 kinderen) dragen hier aan bij. Kinderen gaan dan ook met passende en hele goede adviezen naar het voortgezet onderwijs.
Juliette Bouw: 
De rust in de school valt inderdaad direct op. Ik ben onder de indruk van de zorg en aandacht die er is voor ieder kind. Er gebeuren mooie dingen.
Een belangrijk gespreksonderwerp met de wethouder was de gezamenlijke ambitie van de directeur van de school en de manager van de kinderopvang van deze locatie om een integraal kindcentrum met een duidelijk profiel in de wijk voor kinderen van 0-12 te realiseren. De wethouder onderschrijft deze ambitie van harte. In dit gebouw zouden, naast opvang, onderwijs, het consultatiebureau en het Spel- en Opvoedpunt, meer kind-gerelateerde functies een plek moeten krijgen; denk aan logopedie, kinderfysio en kinderpsychologie.

IMG 1325
Foto: Vlietkinderen