Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de Ontwikkelvisie voor het gebied Overgoo in Leidschendam gepubliceerd. Het overkoepelende plan achter de Ontwikkelvisie is de huidige kantorenlocatie om te werken naar een levendig gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jan-Willen Rouwendal:
Overgoo is een mooi gebied dat kansen biedt. Kansen voor wonen en recreëren maar ook voor bedrijvigheid. Met een intensief participatietraject, informatieavonden en werksessies met experts, ondernemers en omwonenden hebben we de afgelopen maanden de ambities en mogelijkheden verkend en gebundeld. De Ontwikkelvisie geeft houvast om verschillende locaties binnen het gebied gefaseerd te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met aandachtspunten van omwonenden en gebruikers als het gaat om verkeer, parkeren, bereikbaarheid, groen, openbare ruimte, bedrijvigheid, (sociale)woningbouw en de gewenste uitstraling voor het gebied.” De Ontwikkelvisie is het kader om de plannen verder in samenhang uit te werken en het gebied te laten opbloeien. De Ontwikkelvisie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan gestart worden met het uitwerken van concrete plannen.

De Ontwikkelvisie is terug te vinden bij de ingekomen stukken van het college van (8 maart) op www.lv.nl/gemeenteraad.
Overgoo Ontwikkelvisie
Pagina 8 uit het Ontwikkelplan geeft ook wat achtergrond over de informatievoorziening