Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
De PvdA Leidschendam-Voorburg wil meer aandacht voor het verduurzamen van sociale huurwoningen in de duurzaamheidsplannen van het college.

Wethouder Astrid van Eekelen presenteerde onlang een concept uitvoeringsprogramma duurzaamheid gepresenteerd. Het plan omvat onder meer het stimuleren van verduurzaming door woningeigenaren met subsidies. Zo voorziet het een Duurzaamheidsfonds, waarin inwoners tegen zeer lage rente kunnen lenen om te investeren in verduurzaming. De PvdA is daar blij mee, maar wil dat ook huurders in duurzame huizen kunnen wonen.

“Huurders willen wel verduurzamen, maar zijn afhankelijk van de woningcorporatie. De gemeente moet daarom afspraken maken met corporaties over het verbeteren van het energielabel van huurwoningen en het verduurzamen van de warmtevoorziening. Dat is goed voor het milieu en het leidt ook tot lagere woonlasten voor huurders”, aldus PvdA’er Matthijs Willemse-Jacobson.

De PvdA wil tevens dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft, door op gemeentelijke gebouwen al op korte termijn zonnepanelen aan te leggen.