Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Op 14 september wordt de 33ste editie van de BankGiro Loterij Open Monumentendag gehouden, één van de grootste culturele evenementen van Nederland. Er worden in Leidschendam-Voorburg weer veel fraaie, unieke monumenten opengesteld. Daarnaast is men met het landelijk thema 'Plekken van Plezier' creatief aan de gang gegaan. Zo maakt men er voor jong en oud een interessante, ontspannen en plezierige Open Monumentendag van.  

Ieder jaar is er steeds meer interesse om een bezoek te brengen aan een of meerdere monumenten. Er is ook heel veel keuze.  Het thema van dit jaar gaat over de plekken waar mensen voor en mét plezier naartoe gingen en gaan. Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een hotel is. Binnen deze plezierige monumenten worden vijf categorieën onderscheiden: de podiumkunsten, de museale kunsten, sport en spel, horeca en recreatie.

Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? Met het thema Plekken van plezier sluiten we aan bij het actuele thema van de European Heritage Days 2019: Arts and Entertainment. Open Monumentendag is onderdeel van deze Europese monumentendagen.

De Vliet wordt als vanouds gebruikt voor allerhande plezier, waaronder de pleziervaart. Met de trekschuit De Hadrianus is een prettig vaarschema uitgewerkt langs tal van monumenten aan de Vliet. Een gids vertelt over de vele buitenplaatsen en andere monumenten waar langs wordt gevaren. En een klassiek geschoolde gitarist speelt met passie tijdens deze pleziervaart de sterren van de hemel.    
 
Podiumkunsten verzorgd door het Huygens Festival
Podiumkunsten gaan heel ver terug: in de religieuze riten van de vroegste samenlevingen liggen de wortels van het theater. Het volk moest het lange tijd doen met jaarmarkten en kermissen, maar in de zeventiende eeuw kwam dan eindelijk het allereerste theater in Nederland; dit dateert van 1637 en stond in Amsterdam, aan de Keizersgracht. De Leidse Schouwburg uit 1705 is het oudste nog bestaande theater in Nederland. Ook concertzalen volgden en vanaf de negentiende eeuw schoten de schouwburgen, theaters en concertzalen als champignons omhoog.

Door de plezierige samenwerking met het Huygens Festival geniet het publiek in tal van monumenten van vele gratis optredende muziek ensembles en van dans en zang! Het totale festivalprogramma wordt op woensdag 11 september integraal in de OMD bijlage van Het Krantje opgenomen!    

Exposities in Huygens’ Hofwijck en in Museum Swaensteyn.  
Museale kunsten zijn ook eeuwenoud. Al ver voor onze jaartelling waren er musea in Griekenland, plekken waar allerlei zaken uitgestald lagen om bestudeerd te worden. Pas later hadden musea ook een vermaakfunctie. In de vijftiende en zestiende eeuw zijn het vorsten als Karel V die grote Kunst- und Wunderkammers inrichten waarin ze schatten bijeenbrengen vanuit alle delen van de wereld. Cultureel erfgoed wordt in de renaissance langzamerhand steeds meer beschouwd als een publieke zaak, kortom iets dat toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen. Het ontstaan van het museum zoals wij dat nu kennen laat dan ook niet lang meer op zich wachten. Het oudste museum van Nederland is het Teylers Museum in Haarlem.
In Huygens’ Hofwijck wordt een interessante tentoonstelling georganiseerd met informatie over de diverse plekken van plezier van Leidschendam-Voorburg in het verleden. En in museum Swaensteyn is de 'romantische (Romeinse) Limes' - waar Voorburg een belangrijk deel van uitmaakte - het thema en voorproefje van een bijzondere presentatie.  

Sport en spel
Sport en spel is van alle tijden. Natuurlijk staan de oude Grieken bekend als sportfanaten, maar de geschiedenis van sport en spel gaat nog veel verder terug. Zo staan boksers voor het eerst afgebeeld op een houtsnede uit de vroege Bronstijd. Dat is bijna 5000 jaar geleden. Ook verschillende bordspellen, zoals triktrak, zijn al zo oud. Overal in Europa zijn overblijfselen te vinden van sportgebouwen uit de oudheid, ook in Nederland. In Nijmegen zijn bijvoorbeeld de stenen fundamenten van een amfitheater gevonden. Ook in de middeleeuwen en de eeuwen erna hebben mensen zich uitgebreid vermaakt met sport en spel. Oudhollandse spellen als kaatsen zijn een mooi voorbeeld daarvan, op verschillende plekken in Nederland zijn dan ook monumentale kaatsbanen te vinden.

Vandaar dat de toegangslaan en het voorplein van het Huygens’ Hofwijck het domein zijn van oudhollandse spellen en sporten. In samenwerking met Sport en Welzijn en het museum kan iedereen meedoen aan dit vermaak. Zo is er bijvoorbeeld een creatieve hoek waar kinderen toverlantaarnplaatjes kunnen maken die ze daarna zelf kunnen testen met de historische toverlantaarn op de zolder van het museum. Huygens’ Hofwijck plaatst z'n historische kegelbaan, er zijn oude hoepels en kinderen kunnen zich verbazen door mee te doen met de speurtocht door de Huygens tuin. Naast de nog vele andere sport en spel activiteiten zullen de hele dag Constantijn en Christiaan Huygens hun opwachting maken en het publiek aller charmants vertellen over 'hun' buitenplaats Huygens’ Hofwijck, een buitengewoon mooie plek van plezier in Leidschendam-Voorburg.

Horeca
Horeca vormt een volgende categorie van plezierige plekken. Zodra men begon te reizen, ontstonden er herbergen om in te overnachten, te eten en te drinken. In de steden zijn herbergen bovendien de plaats waar kluchtige toneelstukken worden opgevoerd. Kunstenmakers, redenaars en muzikanten treden er op, marskramers verkopen er hun zeldzame en kostbare waren en reizigers brengen er vers nieuws uit verre oorden. Vaak is er ook een kaats- of kolfbaan in of bij de herberg te vinden.
In Stompwijk is de Bles, voorheen het Blesse Paard, zo'n mooi voorbeeld van een aloude herberg. En Villa Rozenrust in Leidschendam opent zijn gastvrije poorten voor iedereen en is afstapplaats voor de deelnemers aan de boottocht met De Hadrianus. Ook deze plekken van plezier zijn een aanrader om op 14 september een bezoekje te brengen.

Recreatie
Recreatie is de laatste categorie die we onderscheiden binnen Plekken van Plezier. Cultureel erfgoed wordt door veel mensen vereenzelvigd met gebouwen, met stenen, maar ‘groen’ maakt net zo goed deel uit van dat erfgoed. Veel mensen brengen graag buiten hun vrije tijd door en komen daarbij bewust of onbewust vaak terecht op monumentale plekken. Onder monumentaal groen kan vallen een hortus botanicus, het stadspark, de heemtuin, de moestuin, het hofje, het arboretum of bomentuin, de kloostertuin, de dierentuin, de volkstuin en de speeltuin. Leidschendam-Voorburg beschikt over verschillende groene, recreatieve plekken die van monumentale, historische waarde zijn.

Een levendige editie
Open Monumentendag 2019 belooft een levendige editie te worden, die de zintuigen op alle mogelijke manieren prikkelt: het bezoeken van de mooiste monumenten, luisteren naar muziek, kijken naar een voorstelling, proeven van eten en drinken, en opsnuiven van de buitenlucht in ons monumentaal groen.

De website www.omd-lv.nl wordt regelmatig aangepast met actuele informatie.  Hetzelfde geldt voor de Facebook pagina.