Op dinsdagavond 3 maart om 19:10 uur, vlak voor de Gemeenteraadsvergadering, zal de Stichting Duurzaam LV aan de wethouders Duurzaamheid en Groen een lijst met tips van inwoners overhandigen, over waar heel goed een boom geplant kan worden, en met duurzaamheidideeen. Een ieder is welkom dit bij te wonen. De overhandiging vindt plaats in de Raadszaal van Huize Swaensteijn, Herenstraat 72-74 in Voorburg.

De lijst met tips is de opbrengst van een oproep van Stichting Duurzaam aan inwoners, om tips mee te geven waar een boom bijgeplant zou kunnen (moeten?) worden. Spontaan stuurden sommige inwoners ook een goed idee voor meer duurzaamheid mee. De bomenplant-actie was het gevolg van een schenking van door de Postcodeloterij van 2,25 mln euro aan de Natuur- en Milieufederaties om de aanplant van 10 mln bomen in Nederland mogelijk te maken.

Diverse gemeenten hebben hiervoor vervolgens suggesties ingediend. De Stichting Duurzaam LV vindt dat Leidschendam-Voorburg ook nog best wat nieuwe bomen kan gebruiken, en de inwoners deelden deze mening, er zijn maar liefst 19 tips voor een boom en 13 duurzaamheidstips ingeleverd! Beide wethouders zal gevraagd worden of en hoe zij deze tips  in praktijk gaan brengen.