gemeente lvDe gebiedsregisseurs van de gemeente Leidschendam-Voorburg zien dat veel inwoners goede ideeën hebben voor hun buurt of buren, maar niet altijd weten hoe ze deze ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Daarom wordt elke eerste maandag van de maand een spreekuur gehouden in Stompwijk.

Zijn er regels waar ik aan moet voldoen? Hoe kan ik mijn project financieren? Zijn er andere organisaties of sleutelfiguren met wie een gebiedsregisseur samen kan werken? Gebiedsregisseur Penchi Harteveld ziet dat er veel vragen bij bewoners leven. Iedere eerste maandag van de maand houdt hij van 11.00 tot 13.00 uur spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is maandag 4 mei. Vanwege de coronamaatregelen is het spreekuur tijdelijk telefonisch via (070) 300 8329.

Omdat er nu zoveel initiatieven zijn, is het spreekuur, mede namens de drie andere gebiedsregisseurs, deze keer omgedoopt tot een initiatievenspreekuur voor inwoners en organisaties uit de hele gemeente.