Logo LVB&W van Leidschendam-Voorburg zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een vrijstaande woning met berging aan Park Vronesteyn 24 in Voorburg. Ingevolge de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de gevel van de woning wordt overschreden vanwege het verkeer op de Vlietweg en dat er geen doelmatige geluidbeperkende maatregelen mogelijk zijn waarmee de geluidsbelasting kan worden gereduceerd. Het vaststellen van hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de raad op 7 juli 2020) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder met alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 30 juli 2020 t/m 9 september 2020 digitaal ter inzage bij het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam). Daarnaast zijn de stukken in te zien op www.overheid.nl/overuwbuurt en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1916.ParkVronesteyn24-ON01).

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz, 107.9 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo analoog: 92.9 Mhz
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream