DorpskettingHet geplande jubileum van Stompwijkse dorpskrant De Dorpsketting gaat dit jaar niet door.

De Dorpsketting bestaat in 2020 vijftig jaar. Daarom stonden er in augustus en september drie themaweekenden in Stompwijk worden gevierd.

De situatie rond de corona crisis en de daarbij behorende maatregelen maken een verantwoorde uitvoering onmogelijk, aldus het stichtingsbestuur van De Dorpsketting.

Het bestuur hoopt de activiteiten in het voorjaar van 2021 alsnog gestalte te kunnen geven.