Werkz Van Steelaan1In een deel van de Monseigneur van Steelaan in Voorburg gaat de schop in de grond. De gemeente gaat de riolering vervangen, knapt de stoep, het fietspad en de groenstrook op en vervangt ook het rioolgemaal in de nabijgelegen Strabolaan.

Het werk start op maandag 31 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de parkeervakken in de straat zijn tijdelijk niet te gebruiken. De werkzaamheden vinden plaats in de Monseigneur van Steelaan, tussen de Spinozalaan en de Prinses Irenelaan. Ze vinden gefaseerd plaats zodat overlast beperkt blijft en de woningen, bedrijven en winkels bereikbaar blijven.

De werkzaamheden starten op 31 augustus aan de even huisnummerzijde (Spinozalaan richting Prinses Irenelaan). De gemeente vervangt de verouderde riolering door een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat het rioolwater via de ene leiding afgevoerd wordt naar de afvalwaterzuivering en het relatief schone regenwater via een andere leiding naar de sloot. Tevens worden de stoep, de parkeervakken, het fietspad en de groenstrook opgeknapt en de lantaarnpalen tijdelijk verplaatst. Het werk is op 10 november afgerond.

Tussen 31 augustus en 10 november is de Monseigneur van Steelaan vanaf de Spinozalaan tot de Prinses Irenelaan (alleen aan de even huisnummerzijde) afgesloten voor al het verkeer. Er gelden omleidingsroutes en de parkeervakken zijn tijdelijk niet te gebruiken.

Het werk verplaatst zich vanaf 10 november naar de oneven huisnummerzijde (Prinses Irenelaan richting Spinozalaan): de stoep, de parkeervakken, het fietspad en de groenstrook worden opgeknapt. De riolering blijft, die is aan deze zijde al eerder vervangen. De werkzaamheden duren tot medio december.

Tussen 10 november en medio december is de Monseigneur van Steelaan vanaf de Prinses Irenelaan tot de Spinozalaan (alleen aan de oneven huisnummerzijde) afgesloten voor al het verkeer. Er gelden omleidingsroutes en de parkeervakken zijn tijdelijk niet te gebruiken.

Aan beide zijden van de Monseigneur van Steelaan wordt het fietspad tussen de Spinozalaan en de Prinses Irenelaan geasfalteerd en komt direct langs de stoep te liggen. De overgebleven ruimte creëert een betere groeiplaats voor de bomen. De bestaande bomen maken plek voor nieuwe bomen.

Nadat de werkzaamheden in de Monseigneur van Steelaan zijn afgerond, start de aannemer in januari 2021 met het vervangen van het rioolgemaal aan de Strabolaan (zijstraat van de Prinses Irenelaan). Dat is nodig omdat het gemaal aan het einde van haar technische levensduur is. Het nieuwe gemaal wordt volledig ondergronds gebouwd, boven de grond komt geen gebouw terug.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op de website van de gemeente.

(foto's: gemeente Leidschendam-Voorburg)

Werkz Van Steelaan1