Er geldt sinds 17 september een negatief zwemadvies voor het surfstrand aan de noordwestoever van Vlietland.

Zwemmen wordt ontraden vanwege blauwalgen. Er bestaat dan een grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Bij de noordoostoever van Vlietland en de zwemvijver kan wel gezwommen worden.

Kijk voor de meest actuele informatie over de kwaliteit van zwemwater op www.zwemwater.nl.

Zwemadvies vlietland