Belangengroep 'Benutten als Bedoeld' is onaangenaam verrast door het voorgenomen collegebesluit om toch een extra brug aan te leggen over de Vliet, zo laat ze weten via het Krantje.

Het college van B&W zond de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vier september een brief met het verzoek in te stemmen met de voorbereiding en aanleg van een nieuwe brug ter hoogte van de wijk Klein Plaspoelpolder. In combinatie met die brug ziet het college dan wel een pakket aan verkeersmaatregelen voor zich, dat er voor moet zorgen dat de bruggen in Leidschendam-Voorburg geen aantrekkelijke sluiproute worden voor het verkeer door te tunnel van de N14. 

De maatregelen moeten er voor zorgen dat het aantal verkeersbewegingen per dag beperkt blijven tot zesduizend per brug. Alleen voor de Oude Tolbrug tussen het Diaconessenhuis en buitengoed Dorrepaal wordt daarop een uitzondering gemaakt. Kosten waarmee de gemeenteraad verzocht wordt in te stemmen zijn alvast €19,7 miljoen voor de brug (die wordt gereserveerd vanuit de Algemene Reserve), €800.000,- voorbereidingskosten van de aan te leggen brug en €50.000,- 'participatiekosten' voor de verkeersmaatregelen.

Volgens bewonersbelangengroep 'Benutten als Bedoeld' zullen de uiteindelijke kosten minstens tweemaal zo hoog uitvallen: de totale levenscyclus van de brug zou de gemeente minimaal 39,5 miljoen euro gaan kosten, zo stelt de groep in Het Krantje. De groep, bestaande uit bewoners uit Leidschendam-Voorburg die vrezen voor overlast van doorgangsverkeer in hun wijken, meent dat een extra brug juist verkeer zal aantrekken, ondanks de voorgenomen verkeersmaatregelen die dat moeten voorkomen.

"Het raadsvoorstel lijkt zich duidelijk uit te spreken voor de aanleg van een soort snelweg over de Vliet – driebaans met dubbelzijdig fietspad", aldus de belangengroep. Ze vraagt zich af "waarom er geen oog is voor de onderzoeksresultaten, de exorbitante kosten en expliciete bewonerswensen." 

Lees ook: College wil toch extra Brug (Krantje)