Vanaf 12 oktober vinden werkzaamheden plaats aan de Stompwijkseweg. De weg wordt gedeeltelijk afgezet, hetgeen verkeershinder kan geven. 

Van 19 tot en met 22 oktober is de weg geheel afgesloten en doorgaand verkeer niet mogelijk. Naar verwachting duren de werkzaamheden vier weken.

In de jaren 2017 en 2018 is de Stompwijkseweg gereconstrueerd en voorzien van een nieuw wegdek. Ter afsluiting van dit werk voert de aannemer op verschillende locaties van de weg herstelwerkzaamheden uit. Wegverzakkingen en oneffenheden in de rijbaan en fietsstroken worden gerepareerd.

De aannemer plaatst bouwborden om de omleidingsroutes aan te geven in de periode dat het doorgaand verkeer volledig is gestremd. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de werkvakken. Meer informatie over het project staat op de website van de gemeente.