Charlotte Bos (D66-LV) heeft raadsvragen gesteld over het toezicht op de subsidies die zijn verstrekt voor de organisatie van evenementen die zijn afgelast in verband met corona.

Sommige evenementen en activiteiten in Leidschendam-Voorburg zijn helemaal afgelast, zoals enkele muziek- en kinderfestivals, de Stompwijkse paardendagen en de Open Monumentendagen. Andere activiteiten vonden wel doorgang maar als online activiteit, of met een beperkt aantal deelnemers en op kleinere schaal.

Bos wil van het College van B&W weten in hoeverre zij zicht heeft op de omvang van deze subsidiegelden. D66 hamert in Leidschendam-Voorburg al langer op de transparantie van subsidiegelden. Zo maakt fractievoorzitter Jacco van Maldegem zich al een tijd hard voor een gebruiksvriendelijk subsidieregister via internet. Inwoners van Leidschendam-Voorburg zouden daarmee eenvoudig zicht moeten krijgen waar de gelden aan worden besteedt, en met één druk op de knop inzage moeten krijgen welke doel de gemeente beoogt met een bepaalde subsidie en of die subsidie ook doel treft.