Klein Plaspoelpolder (KPP) in Leidschendamverandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met woningen voor verschillende groepen.

Voor één van de deellocaties van Klein Plaspoelpolder, de Triadome locatie, heeft het college twee spelregelkaarten vastgesteld: een voor transformatie van het bestaande kantoorgebouw en een voor sloop/nieuwbouw.

Wethouder van Eekelen: “Naast koopwoningen komen er in Klein Plaspoelpolder ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat. Op de Triadome locatie moet minimaal 30% van de woningen tot de sociale sector gaan behoren. Dat maakt wonen in deze wijk voor iedereen bereikbaar”.

In de spelregelkaarten staan de basisregels waar het bouwplan aan moet voldoen, zoals bouwhoogte en parkeernormen. Op beide spelregelkaarten zijn een doorlopend wandelpad langs de Vliet en een fietspad naar het Damcentrum ingetekend. De spelregelkaarten komen voort uit de intentieovereenkomst die gemeente en Kingsbridge Investment, eigenaar van de Triadome locatie, in februari met elkaar hebben gesloten.

Gemeente, eigenaar en de klankbordgroep Klein Plaspoelpolder hebben de spelregels samen opgesteld. De concept spelregelkaarten zijn voor de zomer gepresenteerd aan de buurt. Van Eekelen: “De plannen zijn goed ontvangen en sluiten aan bij wat omwonenden voor de wijk willen. Juist de samenwerking tussen inwoners, ondernemers, grondeigenaren en gemeente maken dit tot een uniek project”

De komende maanden wordt de spelregelkaart verder uitgewerkt tot een concreet bouwplan.

(foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)

Triadome