Het CDA en de VVD in Leidschendam-Voorburg roepen het college op om camera's in te voeren om afvalovertreders aan te pakken.

Zij hebben een motie van die strekking ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Overlast gevende afvaldump moet aangepakt worden. Het illegaal dumpen van afval in onze gemeente door onverantwoordelijke personen zorgt voor overlast, verhoogd het risico op gezondheidsissues en trekt ongedierte aan. Ook heeft de vervuiling van onze straten en buurten effect op het veiligheidsgevoel van onze inwoner. Dat moet ophouden. De handhavingscapaciteit in onze gemeente blijkt beperkt. Het inzetten van camera’s om overtreders aan te kunnen pakken is een van de aanvullende middelen die aan het terugdringen van afvaldump kan bijdragen.

VVD en CDA zien mogelijkheden om met mobiele camera’s overlastgevers aan te pakken en roept het college op een proef daarvoor op te zetten. Door slimme en effectieve inzet wordt het daarmee mogelijk om dit ontwrichtende gedrag evenals andere vormen van overlast in onze wijken en buurten zowel preventief als in de opsporing aan te pakken.
Ole Heil: ‘Leidschendam-Voorburg is niet uniek in haar afvalproblematiek. In verschillende gemeenten in Nederland heeft dezelfde proef al geleid tot minder afvaldump. Bovendien werden meer dumpers gepakt op basis van bijvoorbeeld hun kenteken.’

Het CDA en de VVD zien mogelijkheden om op basis van een proef, een pilot op te zetten. Het College wordt gevraagd daar een juridisch kader voor te scheppen, zodat beelden gebruikt en uitgelezen kunnen worden, en in de begroting 2020-2024 middelen voor vrij te maken.
Gijs Dupont: ‘Het mes snijdt dus aan twee kanten. De camera’s werken preventief en zijn een extra paar ogen voor onze BOA’s. Dat moet handhaven een stuk makkelijker maken en het wonen in Leidschendam-Voorburg een stuk prettiger.’

Afvaldumpers dienen aangepakt te worden vinden VVD en CDA. Inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben recht op schone buurten, straten en pleinen.