winkel centrum kaartHet ondernemersfonds waar alle ondernemers in Leidschendam Centrum onder vallen, is blij met het voorgenomen raadsbesluit verder te gaan kijken naar de komst van een extra brug over de Vliet.
Al sinds 1998 strijden de ondernemers voor een extra oeververbinding over de vliet om de verkeersdruk in het centrum te verminderen. De bereikbaarheid van Leidschendam Centrum is ook binnen de raad al 20 jaar een punt van discussie. Ondanks de groei van de stad en de mobiliteit blijven we zitten met 2 historische bruggen aan weerszijden van de sluis. Met jaar in jaar uit een geweldige belasting van de leefbaarheid en de vitaliteit van het historische centrum en het winkelgebied.

‘’We zijn verheugd dat er op korte termijn zichtbare resultaten komen n.a.v. de vorige discussie in de raad, Benutten zoals bedoeld.’’ zegt Alfred van Kesteren, voorzitter van de Stichting Promotie Leidschendam Centrum, Maar ook nu weer zal er discussie ontstaan als het gaat om uitblijven van adequate voorzieningen om de oude kern van Leidschendam Centrum te ontlasten.

‘We gaan voor de zoveelste keer weer het participatie traject in om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, maar dat doen we met de volste vertrouwen en de hoop op een goede bereikbaarheid van ons winkelgebied.