dampleinDe vereniging van eigenaars Nieuw Damplein in Leidschendam heeft een tienpuntenplan gepresenteerd aan wethouder Van Eekelen.

Het plan is bedoeld als bijdrage aan de actualisering van de economische agenda voor het Damcentrum.

De vereniging heeft in het hart van de dorpskern meer dan tien bedrijfspanden, de openbare parkeergarage en zeventig wooneenheden. Ze luidt de noodklok over het ondernemers- en vestigingsklimaat voor dienstverlenende bedrijven en speciaalzaken. En doet voorstellen die moeten zorgen voor een vitaal economisch leven in het Damcentrum.

De vereniging schrijft de wethouder dat de renovatie van het Damcentrum inzet op een hoogwaardig ondernemersklimaat voor restaurants, buurtwinkels, dienstverlenende bedrijven en speciaalzaken. De omzet van de dagwinkels is de afgelopen jaren sterk toegenomen en groeit de komende jaren verder door de nieuwbouw in en rond de wijk. De restaurants deden voor corona goede zaken, maar hebben nu een permanente uitbreiding van hun terrassen nodig om de crisis te overleven.

Voor winkels buiten het dagelijkse boodschappencluster en voor dienstverlenende bedrijven zijn de perspectieven zonder ingrijpende maatregelen slecht.
Volgens de vereniging moet de toeloop van klanten van buiten het centrum gaan groeien om deze categorie bedrijven een houdbare toekomst te bieden. Daarom moet de gratis parkeergarage overdag moeiteloos bereikbaar worden, niet belemmerd door verkeersopstoppingen. Ook is het nodig de straten in het winkelgebied een hoogwaardige uitstraling te geven, waarbij het straatbeeld benadrukt dat auto’s te gast zijn.

De vereniging wijst er op dat de gemeente de noodzakelijke besluiten grotendeels al in 1998 genomen. Maar ze heeft nooit prioriteit gegeven aan de uitvoering. Inmiddels is het dringend noodzakelijk dat de gemeente nu doorpakt, met de herziening van de economische agenda en het project “bereikbaarheid en toegankelijkheid Damcentrum”. Anders glijdt het winkelgebied verder af naar een boodschappencentrum voor de wijk, met dagwinkels naast bedrijven met een lage gevoelswaarde. Een kleurloos centrum met leegstand en risico van malafide bedrijvigheid.

Tot slot wijst de vereniging de wethouder erop dat de ondernemersvereniging zo’n ontwikkeling onbedoeld in de hand werkt met haar verzet tegen ingrijpen in het doorgaand autoverkeer en gebrek aan aandacht voor de verkeersonveiligheid voor fietsers en voetgangers in het winkelgebied.

De vereniging doet in een brief aan wethouder Van Eekelen de volgende voorstellen om voor het ondernemersklimaat in het Damcentrum te versterken:

1. Maak de parkeergarage overdag voor winkelend publiek moeiteloos bereikbaar.
    Doe dat door het centrum te sluiten voor sluipverkeer, maar open te houden voor
    a) autoverkeer van bewoners van het centrum en omliggende wijken en
    b) gemotoriseerd verkeer van verderweg dat in de garage wil parkeren.
2. Richt het Damplein, de Damstraat, de Damlaan en de Damhouderstraat in als straten waar de auto te gast is, zonder stoepen en met aantrekkelijk     
   straatmeubilair dat voetgangers uitnodigt tot verblijf
3. Realiseer bij de herinrichting van deze straten zoveel mogelijk nieuwe terrasruimte voor de restaurants
4. Maak van het Sluisplein en de Sluiskant na 11.00 uur voetgangersgebied met terrassen.
5. Voer in het kader van het ondermijningsbeleid een vestigingsvergunning voor de bedrijfsruimten in het Damcentrum in.
6. Zet als gemeente, in samenwerking met de Stichting Promotie Damcentrum, eigenaren van bedrijfspanden en bewoners, in op acties die bijdragen aan een 
    hoogwaardige positionering van het winkelgebied.
7. Faciliteert als gemeente de komst van hoogwaardige bedrijven die de profilering van het centrum versterken
8. Realiseer als gemeente de komst van startups en werkplekken voor zzp-ers, met name in de leegstand op de Damlaan en de oudbouw op het Damplein.
9. Stimuleer als gemeente dat de ondernemersvereniging en de VvE Nieuw Damplein gezamenlijk een plan uitwerken voor een bij de bebouwing passende,
    hoogwaardige uitstraling van het voetgangersgebied
10. Vergroot de parkeercapaciteit in het oostelijk deel van de Damlaan middels visgraatparkeren.