File op DamlaanDe Vereniging van Eigenaren Nieuw Damplein dringt er in een open brief aan de gemeenteraad op aan om niet pas over tien jaar een einde te maken aan het sluipverkeer door het Damcentrum.

De vereniging, waar meer dan tien bedrijfspanden, zeventig appartementen, de parkeergarage en het voetgangersgebied deel van uitmaken, wil zo voorkomen dat het ondernemersklimaat in het centrum verder afglijdt. Ook wijst ze er op dat het autoverkeer zonder ingrijpen nog jaren onveilig blijft voor fietsers en voetgangers.

In haar open brief schrijft de vereniging het volgende.

“B&W stellen u voor om pas in 2030 in te grijpen in het doorgaande verkeer over de Vlietbruggen. Maar als u hiermee instemt laat u de bewoners en de ondernemers in de dorpskern van Leidschendam opnieuw voor jaren in de steek. Al in 1998 besloot uw raad om het doorgaande verkeer uit het Damcentrum te verplaatsen naar de N14. We wachten al 22 jaar tevergeefs op de uitvoering van dat besluit. En nu dreigt daar opnieuw minstens tien jaar uitstel bij te komen.

Nog eens tien jaar bijna tienduizend auto’s per dag over de Sluisbrug.
Nog eens tien jaar verstopte wegen naar die brug.
Nog eens tien jaar extra luchtverontreiniging, bovenop de milieudruk van de A-4.
Nog eens tien jaar waarin fietsers en voetgangers dagelijks op de hoek van de Damlaan en de Zaagmolenstraat van de sokken worden gereden.
Nog eens tien jaar de slechte bereikbaarheid van de Damplein garage die de groei van het winkelend publiek verhindert. Zodat die gratis garage, ondanks intensieve promotie door de ondernemersvereniging, nog jaren overdag voor meer dan zestig procent leeg blijft.

Door opnieuw tien jaar te wachten houdt u als gemeenteraad de verkeersonveiligheid en een slechte leefomgeving in het Damcentrum in stand. En neemt u op de koop toe dat het ondernemersklimaat in de dorpskern verder verslechtert. Winkels en dienstverlenende bedrijven staan onder druk en trekken weg als hun klanten niet onbelemmerd naar de parkeergarage kunnen rijden. Met weer tien jaar uitstel glijdt de bedrijvigheid in de dorpskern verder af naar een paar buurtwinkels achter de horeca aan de sluis. En neemt de leegstand toe, net als het risico van ondermijning door de komst van bedrijven met een vaag economisch profiel.

Maak ons daarom niet blij met een dode mus. Toon bestuurlijke daadkracht en kies niet voor wéér tien jaar uitstel. Erken dat nu moet worden gehandeld, los van de vraag of er straks wel of geen brug bijkomt. Maak zonder verder uitstel een einde aan het sluipverkeer dat het wonen, winkelen en werken in de dorpskern bederft. B&W schetsen zelf ook hoe dat kan: door het afsluiten van een klein stuk van het Damplein voor doorgaand verkeer te combineren met vrije doorgang voor de bewoners van het centrum en de omringende wijken. En ook voor bezoekers, die dan moeiteloos naar de parkeergarage mogen rijden om te parkeren en daarna hun weg te vervolgen. Als deze ingreep gelijktijdig word toegepast op de Wijkerlaan en de Kerkstraat rijdt het doorgaand verkeer over de Vliet voortaan over de doorgaande wegen waar het hoort.

Verder uitstel is niet te rechtvaardigen. Het is schadelijk en onnodig. In de afgelopen jaren is het vereiste intensieve inspraaktraject met de bewoners en andere belanghebbenden al gelopen. Alle noodzakelijke studies zijn (tegen aanzienlijke kosten) verricht. U kunt nu daadwerkelijk doorpakken. Kies er niet voor om dat aan uw opvolgers in de raad over te laten, over tien jaar of nog later”.