Logo LVHet college van B&W in Leidschendam-Voorburg presenteert de begroting voor 2021. Op 18 november is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting gepland.
De COVID-19 pandemie heeft op iedereen enorme impact. Zo ook op alle inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college houdt hier rekening mee, ook in de begroting. Goed om te weten: het is nog een voorstel.

Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal: “We hebben allemaal te maken met de gevolgen van COVID-19. Het lastige daarbij is dat we nog niet goed kunnen overzien wat de werkelijke gevolgen zijn. Dat geldt ook voor de begroting. Daarom staat er nog geen nieuw beleid in opgenomen. Behalve met de gevolgen van het coronavirus blijven we te maken hebben met tekorten op het sociaal domein. Maar zoals het er nu naar uit ziet, lukt het ons om in 2022 weer een structureel sluitende begroting te hebben. Daarmee zijn we weer een stapje dichterbij het doel.”

De begroting wordt in het najaar aangevuld met een nota van wijzigingen, die ook aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Hierin is onder andere de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Ook wordt er een voorstel gedaan voor de bestemming van de Eneco-opbrengsten.

Rouwendal: “Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daar doen we ook in Leidschendam-Voorburg erg ons best voor. Daarnaast draait de gemeente natuurlijk gewoon door. Dat doen we al vanaf het begin van de crisis. Onze inwoners mogen van ons verwachten dat ze ten alle tijden op alle vlakken de best mogelijke dienstverlening krijgen. En hoewel dat soms gepaard gaat met uitdagingen, doen we er alles aan om dat mogelijk te maken.”

Meer weten? Lees de hele begroting op www.lv.nl/begroting2021