File op DamlaanHet dossier rond een extra brug over de Vliet bij Klein Plaspoelpolder blijft zich voortslepen. Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg vraagt nu 800.000 euro voor nog meer onderzoek rond de eventuele komst van de extra brug. Het lijkt er daarbij sterk op dat besluitvorming over het dossier weer door wordt geschoven. Voor de fractie GBLV/Gemeentebelangen is het, nadat wethouder Bouw al twee keer eerder in de vertraging raakte, genoeg. De gemeenteraad moet zich in oktober eerst uitspreken of de brug er wel of niet moet komen.

Marien van Wijk, raadslid GBLV: ”Alle onderzoeken die zijn uitgevoerd wijzen in dezelfde richting: een extra brug geeft beperkt verlichting op de andere bruggen, zal het verkeersprobleem Damcentrum niet oplossen, is duur, trekt extra verkeer aan waarmee de leefbaarheid voor andere wijken verslechterd en er zal een vorm van selectieve toegang noodzakelijk zijn. Het is dan financieel onverantwoord om het brugdrama verder te rekken met wéér een onderzoek. Voor Van Wijk is het helder: ”Er ligt al drie jaar een pakket aan maatregelen op de plank om het verkeer in Leidschendam-Centrum beter te reguleren. Dit kan per direct toegepast worden en is vele malen goedkoper dan een brug waarvoor naast miljoenen aan onderzoekkosten ook nog eens ruim 21 miljoen euro voor de bouw moet worden uitgetrokken”.

GBLV-raadslid Hans Peter Klazenga vult daarop aan: ”Wat ik vooral proef is dat zowel de inwoners als de ondernemers duidelijkheid willen. Niet maar blijven doorschuiven van een besluit. Genoeg is genoeg. Vandaar dat GBLV/Gemeentebelangen in de eerstvolgende raadsvergadering twee amendementen zal indienen. In het eerste amendement zullen wij voorstellen dat er géén extra brug komt. In het tweede amendement stellen wij voor dat de reservering van de grond voor het brugtracé in Klein Plaspoelpolder onomkeerbaar komt te vervallen. Ook in de toekomst kan er dan op die locatie geen brug komen. Daarmee kan dit dossier voor eens en altijd worden afgesloten.”