RegenboogvlagOnlangs namen zestien professionals van diverse zorg- en welzijnsorganisaties in Leidschendam-Voorburg deel aan de training 'Sensitief voor regenboogouderen'. 

De training werd gegeven in wijkcentrum De Groene Loper in Voorburg  en werd uitgevoerd door  Woej en COC Haaglanden in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg. De training begon met een quiz. Aan de hand van multiple choice vragen maakten de deelnemers kennis met de onderwerpen waar oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen zoal mee te maken hebben. Aan de orde kwamen onder andere coming-out, religie, sociale acceptatie en pesten.

Daarna werd besproken, aan de hand van praktijkvoorbeelden, wat deelnemers kunnen doen en hoe zij onderwerpen bespreekbaar kunnen maken. Hoe signaleer je de problemen waar regenboogouderen tegenaan lopen? Wat kun je als professional zeggen of doen? Welke vragen stel je wel en welke niet? Tot slot was er een top 10 met praktische tips voor ondersteuning.

De deelnemers waren enthousiast over de training. Zo vertelde Femke Janssen, sociaal werker samenlevingsopbouw bij Woej dat ze deze training toch weer een eye-opener vond. Zij sloot aan vanuit het welzijn.
Marloes Plomp, POH-GGZ bij huisartsen praktijk Overman sloot aan vanuit de zorg. Ze gaf aan dat het goed is om je er als hulpverlener bewust van te zijn hoeveel lhbtqi+ mensen er om je heen zijn en te weten hoe een gesprek hierover te starten.

LHBTQI+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-en intersekse personen, queer en alle mensen die niet heteroseksueel zijn en zich niet thuis voelen in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’. Vaak wordt hier de term ‘Regenboog’ aangehangen. Bent u zelf een regenboogouder? Heeft u vragen of behoefte aan een goed gesprek? Kijk dan op www.cochaaglanden.nl of bel 070-364 48 88.