money 4655836 1920D66 Leidschendam-Voorburg vindt dat het college van B&W in de begroting doelstellingen scherper moet omschrijven. Dit zou de doelmatigheid van bestede gelden ten goede komen, vindt de partij.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg debatteert maandag 5 oktober over duidelijkere doelstellingen in de begroting, op initiatief van de fractie van D66. Het uiteindelijke doel is meer te bereiken met hetzelfde geld. “Met vage doelen weet je nooit of je je werk beter kunt doen,” aldus D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

Te vaak te vaag
De oorsprong van het debat van maandag ligt in een D66-voorstel dat de gemeenteraad vorig jaar november al in groten getale aannam. Dat voorstel riep het college op om alleen maar objectieve en meetbare doelstellingen op te nemen in de begroting. “Te vaak las ik dat het college ‘streeft naar’, ‘werkt aan’, ‘beleid opstelt’ of ‘stimuleert’. Op basis van dat soort omschrijvingen is een discussie of keuzes succesvol zijn geweest eigenlijk onmogelijk,” meent Van Maldegem.

Voorwaarde voor goed gesprek
Zo’n oproept past ook goed bij de rol van de gemeenteraad, legt Van Maldegem uit: “Raadsleden zetten de lijnen uit waarbinnen wethouders moeten werken. De raad hoort te kunnen controleren of wethouders hun werk goed doen.” Duidelijke en vooral ook meetbare effecten die beleid moet bereiken zijn een voorwaarde voor een goed gesprek over het werk dat het college aflevert stelt Van Maldegem.

Niet alles is meetbaar
Soms geeft de gemeenteraad geld uit aan zaken die moeilijk te meten zijn. “Dan moeten we dat ook opschrijven. Zo lang dat maar voor iedereen duidelijk is.” Van Maldegem denkt dan bijvoorbeeld aan dingen als ‘een goed ondernemersklimaat’, ‘uitgifte van parkeerontheffingen’ of ‘voorbereiden op een grote brand’.

Subsidieregister
Dit voorstel past uitstekend in de lijn van het subsidieregister waartoe de gemeenteraad vorige maand heeft besloten. Ook dat was een voorstel uit de koker van D66. “Het subsidieregister gaat duidelijk maken wie welke subsidie krijgt en waarom. En het geeft inzicht in de vraag of de subsidie effect heeft gehad,” aldus Van Maldegem. “Met dit voorstel legt de gemeente zichzelf dezelfde verplichting op als aan subsidieontvangers.”

Transparantie
Voor D66 is doorzichtigheid van de macht erg belangrijk. Er moet een goede balans zitten tussen de uitvoerende macht (wethouders en burgemeester) en de wetgevende macht (de gemeenteraad). Ondoorzichtigheid door gebrek aan duidelijkheid verstoort die balans. Van Maldegem: “Objectieve en meetbare doelen in de begroting helpen bij die balans.”

Verkiezingsprogramma
Een van de fundamenten van onze rechtsstaat is dat de inwoners inzicht moeten hebben in waaraan hun belastinggeld uitgegeven wordt. Daarom vermeldde het verkiezingsprogramma van D66 Leidschendam-Voorburg ook onomwonden dat politici over publiek geld altijd gedegen verantwoording moeten afleggen. “Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad dit D66-voorstel maandag gaat bespreken.” Van Maldegem zegt op brede steun te rekenen in de gemeenteraad.