Avondmaal PixabayDe Protestantse Gemeente Voorburg maakt zich steeds meer zorgen over haar financiële situatie. Dat meldt Vlietnieuws.

De gecombineerde protestantse gemeenschap rond de Oude Kerk in het Huygenskwartier en de Koningkerk in Bovenveen vreest binnen tien jaar in de rode cijfers te komen. De kerkgemeenschap geeft jaarlijks aanzienlijk meer geld uit dan er binnenkomt.

Men heeft een en ander kunnen rekken met de verkoop van kerken, orgels en pastorieën. Ook het verhogen van de opbrengst van de jaarlijkse kerkbalans heeft geholpen. Structureel is dat echter niet voldoende. De recente coronamaatregelen brengen bovendien met zich mee dat verhuurinkomsten en beleggingsresultaten dit jaar tegenvallen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft een meerjarenbegroting opgesteld. Daaruit blijkt dat men vanaf 2028 vreest de bodem van de kas te bereiken. Men gaat nu werkgroepen inrichten om te zien hoe het roer om kan.

Foto: Pixabay