A4 snelwegTijdens de behandeling van de zienswijze van de provincie Zuid-Holland op de Ontwerpfase A4 Passage pleitte CDA-Statenlid Michel Rogier voor aandacht voor een goede inpassing van het plan en voor geluidswerende maatregelen.

De A4 tussen Leidschendam-Voorburg en de afslag Delft-Zuid worden door Rijkswaterstaat de komende jaren voorzien van parallelbanen. Dit gaat volgens afspraken die al in 2012 met de omliggende gemeenten zijn gemaakt. Volgens deze plannen is er straks ruimte voor doorgaand verkeer en een aparte baan voor verkeer van en naar Leidschendam, Den Haag, Rijswijk en Delft.

De regio Haaglanden kent geen rondweg en door de ligging aan zee is hiervoor ook geen ruimte. In 2012 is daarom afgesproken om te gaan werken met zogenaamde ‘inprikkers’. Dit zijn wegen die vanaf de A4 ver de stad in gaan, zoals de Sijtwendetunnel, de Utrechtsebaan, de Rotterdamsebaan, de Prinses Beatrixlaan en de N211/Wippolder- en Lozerlaan. Sindsdien zijn er al tal van ontwikkelingen en zijn er inmiddels ruim 7000 geluidsgevoelige objecten zoals woningen, bedrijven, zorginstellingen en scholen, waarbij geluidswerende maatregelen getroffen moeten worden. Dit varieert van gevelisolatie tot geluidsschermen.

Maar volgens Rogier lijkt er door het Rijk onvoldoende rekening gehouden te worden met de diverse belangen in het gebied. “De komende jaren ligt er in Haaglanden een enorme woningbouwopgave en ik heb het idee dat het Rijk nog onvoldoende rekening houdt met de toekomstige hoeveelheid woningen rond de A4. Dit zijn er véél meer dan waarmee nu rekening wordt gehouden.”

Rogier steunt met zijn pleidooi de inzet van Gedeputeerde Staten voor uitgebreide geluidsmaatregelen, zoals 2-laags ZOAB-asfalt, geluidsschermen en geluidswallen. Eerder overhandigde hij samen met omwonenden en de CDA-fracties van Rijswijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg al een petitie aan Tweede Kamerlid Wytske Postma (CDA) die zich bezighoudt met dit dossier.

“Voor het CDA is het verlagen van de snelheid ook een optie die bespreekbaar is,” aldus Michel Rogier. “Bij de start van het project in 2012 was ik bij dit project betrokken vanuit de Haagse gemeenteraad. De grootste zorgen betroffen toen al het geluidsniveau. De A4 gaat dicht langs bebouwd gebied en vlak langs natuurgebieden in Midden Delfland. De zorgen omtrent het geluid zijn anno 2020, met de komst van nog meer woningen en bedrijvigheid langs de A4 en de Vlietzone, zeker niet minder geworden. Ik zal mij daarom blijven inzetten voor maximale geluiddempende maatregelen.”