Luchtfoto SchakenboschKort voor de zomervakantie vergaderde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over het bestemmingsplan Schakenbosch.

Het plan moet aangepast worden om de ontwikkeling van Landgoed Voorlei mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft toen niet ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor Schakenbosch. In een aangenomen amendement zijn de zorgen geuit voor de milieueffecten op de omgeving en de bebouwing op het terrein. Samen met de gemeente, de ontwikkelaar en andere betrokkenen bij de planvorming wordt gewerkt aan een aangepast bestemmingsplan. Een plan waarin de onderzoeksresultaten van de milieueffecten opnieuw zijn getoetst en de belangen van de omgeving nogmaals goed worden gewogen.

Extra informatiebijeenkomst
Op zaterdag 24 oktober wordt er een (mogelijk digitale) informatiebijeenkomst voor de omgeving en geïnteresseerden georganiseerd. Dit om iedereen de kans te bieden belangen en wensen kenbaar te maken. Met deze (extra) bijeenkomst verwachten de initiatiefnemer en de gemeente dat alle belangen zo goed mogelijk kunnen worden geïnventariseerd, toegelicht en gewogen, zodat de plannen opnieuw aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Herplant bomen uitgesteld
Nadat dit voorjaar verschillende bomen op het terrein zijn gekapt, om ervoor te zorgen dat bezoekers veilig over het terrein kunnen blijven wandelen en fietsen, zouden deze winter de eerste nieuwe bomen worden aangeplant. Omdat er nog geen besluit is genomen over het nieuwe bestemmingsplan is deze herplant door de eigenaar tijdelijk stop gezet. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld door de raad en daardoor duidelijk is waar groen en bomen een plek krijgen op het terrein, wordt de herplant weer opgepakt in de eerste volgende seizoenperiode die daarvoor geschikt is.

(foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)

Luchtfoto Schakenbosch