PvdA logoDe PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg heeft kennisgenomen van het voorstel van het College om de voorbereidingen te starten om een extra brug over de Vliet aan te leggen.

De PvdA vindt het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en levendigheid in het Damcentrum. Hoewel het voorstel een aantal goede maatregelen bevat om de verkeersdoorstroming te verbeteren (brugsignalering, route-informatie), die de PvdA graag snel ziet ingevoerd, concludeert de PvdA dat het voorstel om een extra brug over de Vliet aan te leggen niet bijdraagt aan het verminderen van de verkeersoverlast in onze gemeente. De PvdA zal dat voorstel daarom niet steunen als het in de gemeenteraad wordt behandeld.

Delroy Blokland (raadslid PvdA): “Het is voor de PvdA duidelijk dat de voordelen van een brug bij lange na niet opwegen tegen de nadelen voor de belastingbetalers en inwoners van Leidschendam-Voorburg. Er zijn bovendien effectievere oplossingen om de drukte op de Sluisbrug terug te dringen, zoals het door het College voorgestelde systeem met ontheffingen. Laten we het hoofdstuk van de brug afsluiten en ons eindelijk richten op maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan de leefbaarheid, levendigheid en bereikbaarheid van het Damcentrum”.

De Partij van de Arbeid heeft verschillende redenen om niet met dit voorstel in te stemmen:

• Ten eerste is het aanleggen van een extra brug geen oplossing voor het probleem van de drukte op de Sluisbrug. De onderzoeken die door Antea zijn uitgevoerd, tonen aan dat het zonder aanvullende verkeersmaatregelen nooit haalbaar is om het aantal verkeersbewegingen door Damcentrum voldoende terug te dringen. Sterker nog, een extra brug is zelfs overbodig als we het probleem bij de kern aanpakken, namelijk door te ontmoedigen dat de Sluisbrug door automobilisten wordt gebruikt als sluiproute naar Leidschenveen of de A4.

• Ten tweede kost de extra brug volgens de eerste ruwe inschattingen 39 mln. (inclusief instandhouding). Gezien de financieel onzekere tijden die ons vanwege de Corona pandemie te wachten staan vindt de PvdA het niet verantwoord om een dergelijk bedrag uit te geven aan een extra brug.

• Ten derde leidt een extra brug tot meer verkeersbewegingen in de wijken rondom de Oude Trambaan, Voorburgseweg en J.S. Bachlaan. Dit is niet alleen onwenselijk vanuit oogpunt van luchtkwaliteit, maar ook van veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers en het woongenot van de inwoners in die wijken. Bovendien heeft een extra brug een aanzuigende werking op het verkeer dat nu door de tunnel van de N14 gaat.