commissievergadering Omgeving VlietbrugEen meerderheid van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg heeft zich formeel uitgesproken tegen de komst van een nieuwe brug over de Vliet. Dat blijkt uit de videovergadering van de Commissie Omgeving die dinsdagavond werd gehouden. De gemeenteraadsfracties gaven daarin hun zienswijze op de vraag hoe de doorstroming van het verkeer in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid verbeterd kan worden. De oplossingen die op dit moment voorliggen zijn een extra brug, het organiseren van selectieve verkeerstoegang of een combinatie van beide maatregelen.
 
Oppositiepartijen Gemeentebelangen, D66 en coalitiepartijen PvdA en GroenLinks gaven aan onverkort tegen de bouw van een nieuwe brug te zijn. De VVD en het CDA zijn expliciete voorstanders van de bouw. De brug, die ongeveer 40 miljoen zou moeten gaan kosten, is een van de mogelijke oplossingen om de verkeersdrukte in het Damcentrum tegen te gaan. Naast de hoge kosten is een van de belangrijkste argumenten tegen de aanleg van de brug, dat deze waarschijnlijk extra ongewenst verkeer via de N14 zal aantrekken richting het centrum.

“Het is voor de PvdA duidelijk dat de voordelen van een brug bij lange na niet opwegen tegen de nadelen voor de belastingbetalers en inwoners”, aldus raadslid Delroy Blokland (PvdA).

De VVD en CDA hebben aangegeven open te staan voor een compromis, maar blijven zeer overtuigd van het nut en belang voor de komst van een nieuwe brug. Er zal nu worden gekeken naar andere mogelijkheden, zoals het ontmoedigen van verkeer middels een vergunningensysteem of selectieve toegang naar de Vlietbruggen. De definitieve stemming over de kwestie vindt over twee weken plaats in de vergadering van de gemeenteraad.

Foto: raadslid Sangita Paltansing (PvdA), voorzitter van de commissievergadering