GBLVDe actie van Gemeentebelangen Leidschenedam-Voorburg (GBLV) voor de marktlieden lijkt niet tevergeefs. De betaling van marktgelden werd door corona opgeschort, terwijl kwijtschelden meer voor de hand ligt. In het coronadebat gaf wethouder Rouwendal aan er naar te willen kijken.

GBLV liet zich dat geen twee keer zeggen en ging de Leidschendamse en de Voorburgse markt weer op. Vandaag werden door GBLV aan wethouder Rouwendal de aanvraagformulieren voor kwijtschelding marktleges overhandigd.