SenWHet komende Sportnetwerkcafé is online te bezoeken. In verband met de corona maatregelen is het niet gelukt een geschikte ruimte te vinden en gaat de organisatie met de tijd mee en zal het Sportnetwerkcafé online plaatsvinden en is het netwerkmoment komen te vervallen.

Op woensdagavond 14 oktober zullen drie sprekers online een inspirerende presentatie geven met voldoende ruimte voor vragen. U kunt kiezen uit één van de drie presentaties. Onderstaand het programma en hoe u zich kunt inschrijven. 

Volgende week is ook de start van de Nationale Sportweek. Ook deze in een andere vorm als normaal. Tijdens de week wordt extra aandacht besteed aan bewegen dankzij de Sport en Cultuurkaart. 

Aanmelden kan via: https://gras.senw-lv.nl/survey.php?id=12 
Op basis van de aanmelding zal een half uur van te voren de inlog-link met instructie worden gemaild.

Programma Sportnetwerkcafé
18.55 - 19.00 aanklikken ZOOM-link
19:00 - 19:05 aanmeldingen en welkom heten door combinatiefunctionaris
19:05 - 20:30 inspiratiesessie, keuze uit:
- Vrijwilligersmanagement door Evelyn van der Haar
- Trainen vanuit pedagogisch perspectief door Wouter Schols
- Kansen voor 50+ sport door Karin Pannekoek

Keuze uit de volgende inspiratiesessies namens NOC*NSF:

1. Vrijwilligersmanagement door Evelyn van der Haar-Ozinga
Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? … dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om een berg aan vrijwilligers voor je club te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om vast te stellen op welke wijze je hier als club concreet invloed op kan uitoefenen, door middel van sterk vrijwilligersmanagement. We doen dit door je op creatieve manier te inspireren!

2. Trainen vanuit pedagogisch perspectief voor 6 -12 jarigen door Wouter Schols
Hoe zorg je voor meer sportplezier bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar? In deze inspiratiesessie “themagericht trainen en coach vanuit pedagogisch perspectief: 6-12 jarigen” krijg je op een actieve manier inzicht in de doelgroep. Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen zoals: hoe leren jongeren in deze leeftijd? Welke invloed heb ik als trainer? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van plezier en zelfvertrouwen.

3. Kansen voor 50+ sport door Karin Pannekoek
Het aantal ouderen in Nederland zal ook in de toekomst groeien. Hoe kunnen (sport)verenigingen een interessant aanbod voor hen organiseren, hoe benader je deze doelgroep en hoe kunnen zij belangrijk worden voor uw vereniging?