bijstandHet aantal inwoners in Leidschendam-Voorburg met bijstandsuitkering is in de eerste helft van 2020 gestegen. Daarom komt de gemeente met een versterkte aanpak om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk naar werk te begeleiden.
De najaarsmonitor re-integratie en participatiebeleid laat over de maanden januari tot en met juli 2020 een stijging van 81 bijstandsgerechtigden zien. Eind 2019 daalde het aantal bijstandsgerechtigden nog, maar de coronacrisis heeft een groot effect op de economie en werkgelegenheid. Daarom komt de gemeente met een versterking van de huidige aanpak, om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk naar een langdurig arbeidscontract te begeleiden.

De coronacrisis zorgt voor minder werk in de regio, waardoor mensen lastiger een baan kunnen vinden. Maar ondanks de stijging van het aantal mensen in de bijstand, zijn er het afgelopen half jaar ook 187 mensen uitgestroomd. Hiervan werden 140 mensen geplaatst op een baan.

Wethouder Nadine Stemerdink van Werk en Inkomen: "Het is ontzettend vervelend dat mensen in deze moeilijke tijd hun baan verliezen. Daarom versterken wij als gemeente onze aanpak om deze inwoners te helpen. Naast extra medewerkers zetten we in op omscholing om mensen naar banen te begeleiden in sectoren waar werk beschikbaar is."

Baanzekerheid
De gemeente zet extra medewerkers in om meer mensen tegelijkertijd te helpen. Bij een vacature wordt minder gekeken naar iemands werkervaring, maar meer naar of iemand langere tijd aan het werk kan blijven. Wanneer nodig kan iemand een opleiding volgen om meer kans te maken op de baan. Zo kunnen mensen worden geplaatst in sectoren waar nog volop werk beschikbaar is, zoals in de zorg, ict en detailhandel.

Het Werkgeverservicepunt van de gemeente kijkt samen met ondernemers en onderwijs naar of het aanbod van opleidingen past bij de vacatures die open staan.

Foto: Pexels.com