opa s veldjeWijkvereniging Oud Voorburg heeft een brief geschreven aan het college van Leidschendam-Voorburg over de plannen voor een nieuwe lightrailverbinding
De gemeente Den Haag wil een tram, lightrail of zelfrijdende bus realiseren die over de Binckhorstlaan gaat rijden. Hierbij wordt gedacht aan twee routes, via de Maanweg en Opa’s veldje richting Station Voorburg en via de Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan en Geestbrug richting Rijswijk/Delft.

Het bestuur van wijkvereniging Oud Voorburg heeft een brief geschreven aan het College van Leidschendam-Voorburg en aan de gemeente Den Haag over de plannen voor een nieuwe lightrailverbinding. Volgens Oud-Voorburg vormen de plannen voor een nieuwe lightrail verbinding een bedreiging voor de leefbaarheid van een dorp (Voorburg) met ruim 40.000 inwoners, een toekomstige woonwijk met ruim 10.000 woningen (Binckhorst), wereldberoemd historisch erfgoed (Huygens’ Hofwijck ) en de ecologische infrastructuur van de Broeksloot.

De zienswijze van het bestuur van Wijkvereniging Oud Voorburg beperkt zich tot de omgeving van Station Voorburg. De NS-lijnen en de Utrechtsebaan vormen al een massief betonnen inbreuk op de historische dorpskern van Voorburg, daar past geen verdere aantasting bij, hooguit ontlasting. In Leidschendam-Voorburg zijn twee voorbeelden van ingrijpende infrastructuur die onder de grond zijn aangelegd. De Rotterdamsebaan en de N14. De laatste zelfs met een parallelle tunnel voor tramlijn 19.

Ondergrondse tram
Na het bestuderen van de beschikbare stukken komt het bestuur van Oud Voorburg tot de conclusie dat er maar één acceptabele manier is om het openbaar vervoer van de Binckhorst naar Zoetermeer te brengen. Nieuwe infrastructuur in dichtbebouwd stedelijk gebied plus het feit dat ook hier weer een oeververbinding over/onder de Vliet moet worden aangelegd, kan slechts worden ingepast met een ondergrondse aanleg. Het bestuur dringt er in hun brief aan de colleges dan ook op aan, de te onderzoeken varianten aan te vullen met twee varianten extra de aanleg van een ondergrondse variant en de aanleg van variant waarbij al het vervoer (Utrechtsebaan, NS en Lightrail) onder de grond gaat.

Voor de inwoners van Oud-Voorburg is maar een conclusie mogelijk voor deze ingrijpende nieuwe infrastructuur in dichtbevolkt gebied: aanleg van een ondergrondse verbinding. De Utrechtsebaan en de NS moeten daar dan eigenlijk alsnog in meegenomen worden. De goede voorbeelden zijn er ook binnen onze gemeentegrenzen. Rotterdamsebaan en N14.