Sloop PixabayHuurders van de Venestraat en Nieuwstraat in Leidschendam eisen een eerlijk sociaal plan en betaalbare huizen. Dat plan lijkt er ook te komen. Dat is de uitkomst van een maandenlange actie die verontruste bewoners voeren met de SP.

Betaalbaarheid
Na een jaar radiostilte kwamen bewoners in het verweer tegen WoonInvest. Uit een buurtonderzoek van de partij bleek dat veel bewoners onzeker zijn over hun toekomst. Meer dan de helft van alle huurders werkten aan dit onderzoek mee. De coronacrisis heeft aan die onzekerheid bijgedragen. Naast onzekerheid over inkomen en gezondheid kampen de bewoners met onzekerheid over hun huis. Vooral gezinnen met kinderen maken zich ernstig zorgen en zijn bang dat ze gedwongen worden Leidschendam te verlaten en hun kinderen moeten verkassen naar een nieuwe school en buurt. Ook over de betaalbaarheid van de nieuwbouwwoningen in het plan De Bres bestond veel onduidelijkheid.

Samen met bewoners organiseerde de SP een informatieavond nog net voor de lockdown in een uitverkocht Tolhuis en op 1½ meter afstand. Paulus Janssen, oud-directeur van de Woonbond, schoot de bewoners te hulp en presenteerde het Sociaal Statuut. De vele aanwezige bewoners hebben unaniem ingestemd met het Sociaal Statuut van de Woonbond. Ook huurdersvereniging Respectus heeft het plan met open armen ontvangen.

Sociaal plan
De belangrijkste kenmerken van het sociaal plan zijn:
  • terugkeergarantie voor iedereen die dat wil.

  • huurgewenning voor mensen met lage inkomens.

  • niemand hoeft een kleinere woning te accepteren of genoegen te nemen met minder kamers. -mensen die naar elders willen verhuizen krijgen een urgentieverklaring omdat zij door de sloop gedwongen zijn te verhuizen.

  • gefaseerde sloop en geen onnodige verhuizingen.

  • uiteraard een schadeloosstelling van € 6.253,00 voor elke huurder.

  • voor ouderen moet er de mogelijkheid zijn om te verhuizen naar een aanleunwoning of zorgcomplex zo dicht mogelijk in de huurt.

  • ouderen moeten bovendien verhuishulp krijgen.

  • WoonInvest moet een eigen aanspreekpunt hebben in de wijk en elke stap goed met de huurders doorspreken.
Optimisme
Bewoners en SP zijn optimistisch over de uitkomst. WoonInvest heeft toegezegd snel om de tafel te gaan met bewoners en met Respectus. In een brief aan de bewoners laat de SP weten erg blij te zijn met deze uitkomst en dat actie voeren ook echt helpt.

De komende weken voert de SP nog een serie gesprekken met WoonInvest. Ook in die gesprekken hamert de SP op een eerlijk sociaal plan een goede betaalhuizen voor iedereen.