Brug ontbreektEen extra brug over de Vliet is wel degelijk nodig om het verkeer in Leidschendam-Voorburg te kunnen wegsluizen. Dat betoogt Fia Vader van Dambelang.

"Een groot deel van de gemeenteraad (Gemeentebelangen, D66, Groen Links en PvdA) lijkt te kiezen voor een infrastructuur, die blijft bestaan uit de 100 jaar oude Vlietbruggen met 1 rijstrook.

Geen nieuwe brug bij Klein Plaspoelpolder. Zij kiezen voor het toewijzen van ontheffingen aan bewoners in de buurt van de Zuidelijke Sluisbrug en de Wijkerbrug, die mogen straks wel over de betreffende bruggen.

Deze ontheffingen moeten leiden tot maximaal 5000 c.q. 6000 voertuigen over de Sluis- en Wijkerbrug. Nu rijden er elke dag 16.000 voertuigen over deze 2 nostalgische bruggen. Om dit verkeer te verminderen zou, via ontheffingen, het doorgaande verkeer over deze oude bruggen geweerd moeten worden.

B&W, VVD, CDA en Christen Unie nemen met het Raadsvoorstel Bereikbaar Damcentrum hun verantwoordelijkheid en kiezen voor een extra brug. De conclusies uit allerlei rapporten waren, dat ontheffingen en DRIPS konden bijdragen, maar dat een extra brug een essentieel onderdeel van de oplossing was voor vermindering van verkeer over de monumentale bruggen over de Vliet.

Met deze extra brug:
• wordt er een stabiele infrastructuur gevormd, waardoor onze gemeente minder afhankelijk is van de N14.
• wordt het verkeer eerlijker verdeeld over alle bruggen.
• kan er openbaar vervoer richting Leidschendam-Zuid gerealiseerd worden.
• wordt een extra overgang voor de hulpdiensten gecreëerd, als de andere routes vaststaan.
• wordt het ontheffingsgebied voor bewoners rond de Sluis- en Wijkerbrug groter.
• rijden bewoners van Klein Plaspoelpolder direct hun wijk in en uit.

De tegenstanders van de brug, de actiegroep “Benutten zoals Bedoeld”, een groep bewoners uit de buurt van Klein Plaspoelpolder worden beloond. Zij krijgen straks, op basis van de afstand, wel een ontheffing en mogen nog steeds over de Sluis- of Wijkerbrug.
Terwijl bewoners van bijv. de Rietvink, Raadhuiskwartier, ‘t Lien en verder straks niet meer over de Sluisbrug mogen, die moeten altijd via de Noordsingel en de N14 rijden. Geen ontheffing, dus nooit meer over de Sluisbrug. Dit geldt trouwens ook voor bewoners uit Voorburg, die niet meer over Wijkerbrug mogen.

Ontheffingen zullen voor een kleine groep bewoners beschikbaar zijn. Wie een ontheffing krijgt, wordt in het participatietraject bepaald. Of je een ontheffing krijgt, hangt af van de afstand die je van de betreffende brug woont. Het ontheffingsgebied is heel klein vanwege het toegestane aantal voertuigen (5000 of 6000) per brug. Er zullen dus geen uitzonderingen op deze ontheffingen gemaakt worden.
De gevolgen van het niet aanleggen van deze nieuwe brug zijn voor andere inwoners, die kunnen, zonder ontheffing, alleen via de N14 of A12 Leidschendam en Voorburg in of uit.

Gemeentebelangen, D66, Groen Links en PvdA kijken alleen naar de kosten en zijn het belang van alle inwoners uit het oog verloren. Alle aandacht gaat naar een nog leeg stuk grond waar een brug aangelegd kan worden, maar waar de buurt actie tegen voert. Er wordt niet meer naar het grotere geheel en het belang voor de gehele gemeente gekeken.
Gebruik de Eneco miljoenen voor een structurele investering in een brug, die de infrastructuur voor de hele gemeente zal verbeteren.

Tot slot, de provincie heeft de zeggenschap over de N14 en de doorstroming op deze N14 zal te allen tijde voor gaan op de kruisende wegen. De toerit vanaf de Noordsingel, de Prins Bernhardlaan en de Heuvelweg zal gedoceerd worden als de doorstroming op de N14 in gevaar komt."

Met vriendelijke groet,
Fia Vader.

Brug ontbreekt