Halloween foto lvNederland bevindt zich momenteel in een tweede golf. Er is een sterk stijgende trend te zien in het aantal covid-19-besmettingen.

Op dit moment zien we een versnelling van de epidemie. De landelijke en regionale maatregelen van de Veiligheidsregio Haaglanden zijn er op gericht om er voor te zorgen dat het aantal besmettingen afneemt. Er wordt met de maatregelen daarom ingezet op het verminderen van het aantal contactmomenten. Minder contactmomenten zorgen ervoor dat er minder kans is op besmettingen en dat de clusters van besmettingen niet te groot worden.
Diverse traditionele feesten zijn op komst, waarbij het gebruikelijk is voor kinderen om langs de deur te gaan bij buurtbewoners om daar te zingen en een traktatie te ontvangen, zoals bij het feest Sint Maarten en het uit Amerika overgewaaide Halloweenfeest.

Strikt genomen is er geen sprake van een ‘samenkomst’ als de kinderen verspreid langs de deuren gaan. Er is ook geen sprake van een evenement als er sprake is van ‘een georganiseerde openbaar toegankelijke verrichting van vermaak’, dus hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor het verspreid langs de deuren gaan.

Maar wel geldt de algemene afstandseis van 1,5 meter. Hoewel de afstandseis niet voor en tot kinderen jonger dan 13 jaar geldt, komen de kinderen wel dichtbij ‘derden’ (bewoners). Het risico bestaat dat de kinderen in die contactmomenten als het ware een 'doorgeefluik' van corona zijn. Hoewel kinderen niet vaak ziek worden kunnen ze wel besmettelijk zijn (ook als ze geen syptomen hebben).

De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft u het dringende advies te overwegen om de ‘deurtocht’ (eenmaal) over te slaan of in ieder geval strikte maatregelen te nemen ten aanzien van de 1,5 meter eis en eis van hygiëne. Daarnaast is een maximale groepsgrootte van 4 personen van kracht. Kinderen tot 13 jaar niet meegeteld.
Beperk u enkel tot langs de deuren gaan met het eigen gezin en houdt afstand tot andere gezinnen.

Wanneer u bij woningen aanbelt, wees alert en zet altijd stappen terug tot 1,5 meter van degenen die opendoet. Regelmatig handen wassen of desinfecteren, voor en na het aannemen en eten van traktaties.

(foto: gemeente Leidschendam-Voorburg)

Halloween foto lv