De gemeente Leidschendam-Voorburg zal inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen waar nodig door deze moeilijke tijden van crisis loodsen. Ook tijdens de tweede lockdown worden er vragen om hulp voor zover mogelijk gehonoreerd. Dat heeft het college van B&W aangegeven tijdens het ‘verantwoordingsdebat aanpak gemeente van de corona-crisis’ van dinsdagavond.

“We moeten er gezamenlijk de schouders onder zetten”, aldus burgemeester Klaas Tigelaar. “Vanuit de gemeentelijke organisatie doen we er alles aan om onze inwoners te helpen, maar ook wij hebben te maken met een grote druk bij onze mensen en ook wij kunnen ook kwetsbaar zijn als we kijken naar besmettingen of mensen die in quarantaine moeten. En dan denk ik ook aan mensen van hulpdiensten en zorgmedewerkers.”

Communicatie richting burger
Bij verschillende fractievoorzitters werd geopperd dat de gemeente er ook moet zijn om de communicatie naar de burgers op peil te houden. “Communiceren, communiceren, communiceren”, het zijn de woorden die de burgervader op had geschreven. “Soms is het lastig om doelgroepen te bereiken. Ons Sociaal Service Punt wordt veel geraadpleegd. Maar er zijn voor sommige mensen ook drempels om om hulp te vragen. Ook hen proberen we te bereiken door middel van video’s, vlogs, blogs, social media en brieven.”

Verschillende branches zijn – ook in Leidschendam-Voorburg- zwaar getroffen. De horeca is daar een voorbeeld van. “We hebben het liefst vooraf overleg hoe we met de regels omgaan. Alleen maar handhaven is niet genoeg. We moeten de nieuwe noodverordening ook weer vertalen naar ondernemers, verenigingen en instellingen. We hebben wel meer menskracht nodig bij Handhaving. Daar hebben we nu ook extra budget voor vrijgemaakt.”

Teststraten in Leidschendam-Voorburg
In 2010 kreeg ons land al te maken met de Mexicaanse griep, een soortgelijke pandemie. “Daar hebben we destijds veel van geleerd. Wat moet je anders doen? Meestal kun je dat pas achteraf analyseren, maar met de opgedane kennis bij eerdere pandemieën kunnen we ook mee uit de voeten. We moeten terugkijken op de zomerperiode maar ook vooruitkijken naar de herfst- en winterperiode. Daar ligt een behoorlijke uitdaging. We zijn ook aan het kijken naar mogelijke teststraten in onze gemeente. We werken in de Veiligheidsregio nog steeds intensief samen met bijvoorbeeld Den Haag en andere randgemeenten”

“Ook kijken we naar het werkprogramma dat er voor deze coronacrisis lag. Daar is nu wellicht minder tijd voor en liggen er andere prioriteiten. Dossiers lopen langer dan voorzien. We zijn momenteel aan het inventariseren of we wellicht nieuwe keuze s moeten maken.”

Speerpunten
De drie speerpunten van dit college tijdens de coronacrisis:

1) Sociale infrastructuur beschermen: organisaties met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn) zoveel mogelijk overeind houden;

2) Economische schade beperken: banen en bedrijven in onze gemeente zo veel mogelijk behouden;

3) Zelfredzaamheid inwoners ondersteunen: beperkingen in het geven/ontvangen van onderwijs en zorg zoveel mogelijk ondervangen.