De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft woensdagavond met 14 stemmen voor en 21 stemmen tegen het collegevoorstel ‘Bereikbaarheid Damcentrum’ verworpen.

Het voorstel behelst de aanleg van een brug over de Vliet nabij het voormalige bedrijventerrein Klein Plaspoelpolder met aanvullende verkeersmaatregelen. Alleen coalitiegenoten VVD, CDA en CU-SGP stemden voor het voorstel. Coalitiegenoot Partij van de Arbeid en het onlangs tot de coalitie toegetreden GroenLinks stemden tegen, net als oppositiepartijen Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en D66.

Een ander raadsvoorstel ‘Benutten zoals Bedoeld’ werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Hierdoor worden zogenaamde Dynamisch Route Informatie Panelen, de zogenaamde DRIPS, ingezet om het verkeer met name in het Damcentrum te reguleren. Ook wordt er in de nabije toekomst dankzij dit raadsvoorstel gebruik gemaakt van displays voor brugsignalering (‘Brug open borden’).

Verschillende amendementen op beide raadsvoorstellen haalden het niet in de Leidschendams-Voorburgse raad. Verantwoordelijk wethouder Juliëtte Bouw (CDA) gaf aan de besluitvorming te zullen respecteren, ondanks haar eerdere klemmende beroep op de gemeenteraad om met de aanleg van een extra brug in te stemmen. 

Update 29/10:

De CDA-fractie reageert teleurgesteld op het besluit. Raadslid Ron van Duffelen: “We hadden de kans een historische brug te slaan naar de toekomst. Nu we deze kans missen, gaan generaties na ons daar nog last van hebben. Een extra brug met aanvullende verkeersmaatregelen was de beste oplossing om de doorstroming in onze gemeente te verbeteren en Leidschendam-Zuid met andere wijken te verbinden. De uitslag van de stemming in de gemeenteraad geeft daar geen mogelijkheid meer voor, nu moeten we met nieuwe energie verder werken aan verdere bereikbaarheid”

Groen-Links is blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. De fractie vindt het de juiste beslissing: een nieuwe brug zou de problemen volgens de partij niet oplossen en inclusief beheer en onderhoud ergens tussen de 40 en 50 miljoen euro zijn gaan kosten. Bovendien zou de huidige fietsbrug gesloopt moeten worden. Raadslid Henk Knoester: “Het zou doodzonde zijn om die fietsbrug te slopen, regelrechte kapitaalvernietiging”

Foto: ekenitr (via Flickr)