De huidige golf autobranden in Leidschendam kwam voor burgemeester Tigelaar als een donderslag bij heldere hemel. Dat liet deze weten tijdens de raadsvergadering weten in reactie op vragen van Gijs Dupont (CDA).

Na een aantal maanden rust was het deze week elke avond raak om en rond de wijk Prinsenhof. Maandagnacht brandde een scooter en een bankje in park Prinsenhof af. Dinsdagavond vielen twee auto's ten prooi aan de vlammen, en woensdagavond laat ging wederom een auto in vlammen op op de Spechtlaan in Leidschendam. 

Opgeschrikt
Wat hier de directe aanleiding voor is, kan Tigelaar niet zeggen. "Ook wij waren verrast dat er ineens deze twee branden in de wijk waren." Volgens hem geven politie en sociaal werkers te kennen dat de rust in de wijk juist was teruggekeerd: "De afgelopen maanden is het rustig. De jeugd is niet zichtbaar op straat. De wijkagent, de jeugdrechercheur, Sport en Welzijn: iedereen is actief aanwezig in deze wijk - ook de casemanagers zijn actief aanwezig in deze wijk - en op dit moment zien wij geen aanleiding waarom deze twee autobranden nu ineens hebben plaatsgevonden."

Voor 'hard optreden' in de form van repressieve maatregelen ziet de burgemeester dan ook vooralsnog geen aanleiding. De eerder uitgevaardigde gebiedsverboden zijn evenmin nog van kracht, legde Tigelaar uit, aangezien de juridische grond daartoe ontbreekt. "Toen de gebiedsverboden zijn uitgereikt, is dat voor een bepaalde duur geweest. En na die duur moet opnieuw beoordeeld worden of aannemelijk is dat deze gebiedverboden verlengd of opnieuw opgelegd kunnen worden. Dat is op dit moment niet het geval." 

Verdachten
Op de vraag of er inmiddels al verdachten in beeld waren kon Tigelaar niets zeggen, teneinde het rechercheonderzoek niet te verstoren. Wel liet de burgemeester doorschemeren dat hij daarover ook niet wordt geïnformeerd. Desondanks benadrukte de burgemeester dat het onderzoek zeker niet stilstaat, maar 'onverminderd' doorloopt. "Er is nog steeds een team actief om de branden te onderzoeken. Ook deze. En alles is dus veiliggesteld om bij het onderzoek te betrekken. Ook camerabeelden worden veiliggesteld om daar het onderzoek op te richten."

Politieinzet
Over de concrete maatregelen die de burgemeester met de politie gaat nemen, kon Tigelaar nog niet veel kwijt. Dat moest nog besproken worden in de zogeheten 'driehoek' van burgemeester, OM en politie. Er is deze week intensief contact met politie en het OM "om de strategie te bepalen", nu de branden in Leidschendam weer oplaaien, zo gaf hij te kennen. "U mag er op rekenen natuurlijk, dat op het moment dat dit plaatsvindt, dat er ook direct contact is met de teamchef om te bekijken wat de inzet verder moet zijn." 

Buurtpreventieteams
De gemeente is verder in de weer met buurtpreventieteams, vrijwilligers die 's avonds door de wijken lopen. De gemeenteraad daar daarop in een eerdere motie aangedrongen. "Tijdens het spoeddebat heb ik al aangegeven hoe belangrijk ik het vind dat de buurtpreventieteams op een goede manier kunnen functioneren. Dat ondersteunen we vanuit de gemeente ook volop." Er hebben zich volgens Tigelaar ook nieuwe vrijwilligers aangemeld voor deelname aan die buurtpreventieteams. De gemeente is daar volgens Tigelaar meteen op ingehaakt, "ook als het gaat om ondersteuning en opleiding." De gemeente blijft de komende tijd contact houden met deze teams om die te versterken.

Verveling doorbreken
De incidenten in Leidschendam staan volgens Tigelaar niet op zichzelf. Ook omliggende gemeenten als Den Haag, Rijswijk, Delft en Zoetermeer, ondervinden uitbarstingen van ongeregeldheden en autobranden. De Veiligheidsregio maakt zich, aldus Tigelaar, al op voor Oud en Nieuw. "Er is daar volop aandacht voor." De gemeente Leidschendam-Voorburg is in dat licht bezig met een programma om jongeren vertier te bieden, die de verveling moet doorbreken. "We weten allemaal wat daar de beperkingen in zijn vanwege COVID, maar we hopen in ieder geval op die manier daar grip op te krijgen."

Onbevredigend
Het gebrek aan verwijzing naar concrete maatregelen of resultaten kon CDA-fractievoorzitter Dupont niet bekoren. "De burgemeester is een kei in het bestuurlijk duiden van dit probleem, en aangeven hoeveel gesprek etcetera er gaan de is, maar ik zou hem willen meegeven dat met die gesprekken alleen het veiligheidsgevoel op straat niet toeneemt." Volgens Dupont zijn daarvoor praktische maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld fouilleren op straat en het surveilleren met drones in de wijk. Hij verzocht de burgemeeste de raad te informeren, zodra er iets concreets te melden viel over de aanpak van de problematiek.

Politie-aanwezigheid
Ole Heil (VVD) verzocht de burgemeester de zichtbare aanwezigheid van de politie in de wijk weer op te schalen, om het veiligheidsgevoel bij de inwoners te versterken. Volgens Tigelaar is dat echter echter niet zonder meer mogelijk, omdat de capaciteit van de politie op dit moment onder druk staat. "Die moeten alle zeilen bijzetten, ook vanwege alles wat er de rondom coronacrisis op dit moment gebeurt." Ook wil Heil dat er wordt gekeken naar 'slimme technieken', zoals warmtecamera's om verdacht gedrag op te kunnen sporen. Dat zal worden meegenomen in het overleg met OM en politie, beloofde Tigelaar.

Laconiek
Laconiek reageerde de burgemeester op de vraag van Frank Rozenberg (GBLV) of het alweer bal was, aangezien deze de sirenes alweer hoorde loeien. Na een blik op zijn telefoon te hebben geworpen om te zien of hij wellicht door de politiechef geattendeerd werd op de zoveelste brand, gaf Tigelaar met een glimlachje te kennen: "Ik kan de heer Rozenberg daar op dit moment echt helemaal niets zinnigs over zeggen, waarom er een sirene bij hem door de straat gaat."

Afbeelding van Hermann Kollinger via Pixabay