Er wordt flink geageerd tegen het idee om een hondenhek te plaatsen in het Sijtwendepark.

Zowel de lokale politieke partij Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) als de Vereniging Vrienden Sijtwendepark zijn het zeer oneens met het plan van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hieronder hun reacties.

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg
"Eigenlijk geen klachten over loslopende honden, maar toch 30.000 euro besteden aan een hek in het Sijtwendepark waar hondenbezitters hun honden binnenkort verplicht moeten uitlaten. Nadat wethouder Stemerdink (PvdA) eerst in Park Arentsburgh de hondenbezitters al had gemuilkorfd op basis van een paar vage klachten, moet nu het Sijtwendepark eraan geloven. De Raad van State heeft op basis van de procesgang geoordeeld dat een hondenhek is toegestaan. Feitelijk is er niks aan de hand in het Sijtwendepark: vanaf 2018 zijn er geen relevante klachten over honden bij de gemeente gemeld. Wel zijn er klachten dat de gemeente zelf verzaakt: prullenbakken worden niet tijdig geleegd. Eén ding is duidelijk: het college van B&W heeft niks met honden, maar gebruikt hun baasjes graag om geld uit de zak te kloppen met torenhoge hondenbelasting."


Vereniging Vrienden Sijtwendepark
"De Vereniging Vrienden Sijtwendepark ziet allerlei nieuwe problemen ontstaan als de gemeente het besluit doorzet om het hondenlosloopgebied in het Sijtwendepark met een hek terug te brengen tot een hondenkooi.

Uitspraak Raad van State
Zojuist heeft de Raad van State in een hoger beroepszaak uitspraak gedaan, die in juridische zin de gemeente toestaat om over te gaan tot de uitvoering van het project “hek in Sijtwendepark”.

Gemeentelijke desinteresse voor inhoud
De juridische duidelijkheid laat onverlet dat het project niet inhoudelijk is getoetst door de Raad van State.

Een hek is de slechtst mogelijke aanpak is voor de oplossing van een probleem dat blijkens een enquête door een handjevol mensen naar voren is gebracht en nooit op feitelijke juistheid is onderzocht. Van een evenwichtige belangenafweging is in het geheel geen sprake geweest.
Voor de Bühne heeft de wethouder 10.000 euro voor mediation beschikbaar gesteld. Vlak voor de start van deze hoopvolle stap bleek dat van de gemeente de bron van het conflict, het voorgenomen hek, niet besproken mocht worden en dat alleen gesproken zou mogen worden over materiaal en kleur van het hek en enkele uitvoeringsdetails.

In oktober is duidelijk geworden dat in de jaren 2018, 2019 en 2020 geen enkele klacht of melding bij de gemeente is binnengekomen over overlast van honden in het Sijtwendepark. Wel kwamen er klachten binnen over nog steeds ervaren overlast van (hang)jongeren en ganzenpoep.

In de belangenafweging heeft de gemeente nooit rekenschap willen geven van het deskundigenadvies van de Vereniging bij Hondenschool Lucky. Hierin wordt aangetoond dat de aanleg van een hek alleen maar kan leiden tot meer hondenoverlast.
Dit is ook de reden dat zowel voor- als tegenstanders van het huidige losloopbeleid in het Sijtwendepark, met uitzondering van een enkeling, absoluut tégen de plaatsing van een hek zijn.

Respectloze omgang met oorlogsmonument
Met een hek gaat het College geheel voorbij aan de esthetische en functionele bezwaren tegen het hek. Het hek zal detoneren in de open opzet van het park. Het hek zal voorts zwaar in de weg staan tijdens de jaarlijkse 4 mei-herdenking bij het monument. Met het hek wordt het een armetierige vertoning.
Veel frequenter nog zullen joggers en hardlopers in de nieuwe situatie hinder ervaren van baasjes met aangelijnde honden op de paden en klaphekjes die het grote rondloopparcours onderbreken.

Ook is het onacceptabel dat geen vervangend losloopgebied voor het te schrappen areaal wordt aangewezen, wat zich ook slecht verhoudt tot de recente flinke verhoging van hondenbelasting.

Totaal andere aanpak is nodig
De VVS is van mening dat het hek voorlopig niet geplaatst moet worden en dat de bestaande situatie dan over enige tijd echt geëvalueerd wordt.
Ook is het denkbaar, hoewel eigenlijk onnodig, dat de gemeente een seizoen bepaling voor het loslopen zou instellen, zoals dit ook met goed resultaat in enkele andere parken en groengebieden is geregeld. Dat zou neerkomen op 5 “wintermaanden” loslopen en 7 “zomermaanden” aanlijngebod."