"Veel mensen werken nu thuis. De overleggen en ontmoetingen met collega’s en externen gaan veelal via online en digitale meetings.

Voor veel verenigingen en organisaties zijn er geen bijeenkomsten en activiteiten zoals zij gewend waren. Ook daar worden allerlei alternatieven ingezet om contact te houden met elkaar en de leden.


Ondanks alle hulpmiddelen die er zijn, is het gevaar aanwezig dat de persoonlijke contacten onder druk komen te staan. Je ziet elkaar wel via beeldschermen, maar de ander live spreken, zien en ontmoeten is ook belangrijk. Een mooie oplossing hiervoor is samen een wandeling maken. Even in de buitenlucht, beweging en gelegenheid voor een gesprek. Menigeen maakt daar gebruik van. Zo heb ik ook mijn wandelafspraken in deze weken. Een kort moment voor een persoonlijk gesprek. Om te horen hoe het met ieder gaat. Samen (op 1,5m afstand) maken we een wandeling door de wijk.

Naast dat je elkaar weer even spreekt en ziet, in de buitenlucht komt en in beweging bent, valt mij nog iets op. De wandeling door de wijk geeft ook gelegenheid om met wijkgenoten in contact te blijven. Even zwaaien en groeten naar de mensen die niet makkelijk de deur uit kunnen. Een kort praatje met een oudere in de wijk die ook het dagelijkse ommetje wandelt. Of bij buurtgenoten kijken en opletten omdat je weet dat ze alleen zijn of zorgbehoevend zijn.

Het is een mooie vorm om met elkaar in contact te blijven in de wijk, op elkaar te letten en naar elkaar om te zien.

Gewoon regelmatig een wandeling in de wijk.

Klaas Tigelaar,
Burgemeester Leidschendam-Voorburg"

(foto: gemeente LV)
Wandeling burgemeester