Leidschendam-Voorburg is goed op weg om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. Afgelopen week stelde het college de eerste klimaatstresstest en -risiciodialoog vast. Alle gemeenten moeten eens in de zes jaar een klimaatstresstest uitvoeren en een dialoog voeren met relevante partijen.

De test brengt de kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld aan de hand van klimaatscenario’s van KNMI en meet- en rekenmodellen. Dit is gedaan voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid.

Aantal knelpunten beperkt
Voordat de term klimaatstresstest bestond is de gemeente al begonnen met de aanpak van (met name) wateroverlastknelpunten. Door de vele investeringen in waterberging, zoals het Waterspoorpark, Park ‘t Loo en vele andere kleinere projecten, valt het aantal potentiele kwetsbaarheden voor wateroverlast nu mee. Via onder andere het stimuleren van groene daken, schoolpleinen en Operatie Steenbreek wordt de stad vergroend en daarmee de toenemende hittestress aangepakt.

Niet stilzitten
De laatste jaren lijkt de klimaatverandering sneller dan ooit te gaan. Een nat voorjaar, hete en droge zomers en pittige najaarsstormen lijken normaal te worden. Het college vindt het belangrijk mee te bewegen met het veranderende klimaat. Daarom blijft het zich inzetten om klimaatadaptatieprojecten zo veel mogelijk te stimuleren en te integreren in plannen en projecten.

Handen ineen slaan
Wethouder Floor Kist (Water en Groen): “Wij hebben de klimaatverandering al in 2006 onderkend en sindsdien veel geïnvesteerd in klimaatadaptatie. Deze klimaatstresstest laat zien dat we op de goede weg zijn. Dit is echter door de versnelling van de klimaatverandering een blijvende grote opgave die alleen slaagt als we gezamenlijk actie ondernemen. We slaan dan ook graag samen met inwoners en bedrijven de handen ineen.”

Foto: Ap de Heus